Czy MZ rozszerzy radę debaty „Wspólnie dla Zdrowia”?

09 Października 2018, 9:58 uscisk dloni porozumienie zatrudnienie

W radzie programowej społecznej debaty „Wspólnie dla Zdrowia” powinni zasiąść eksperci ds. ochrony zdrowia wskazani przez poszczególne partie polityczne – wskazała Anna Janczewska, minister ds. systemu ochrony zdrowia w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC.

Spotkanie Gospodarczego Gabinetu Cieni działającego przy BCC podsumowujące trzeci kwartał zaowocowało listą rekomendacji dla szefa resortu zdrowia oraz decydentów mających wpływ na kształt systemu ochrony zdrowia. Jednym z kluczowych postulatów, jaki pojawił się w trakcie posiedzenia, było rozszerzenie rady programowej debaty „Wspólnie dla Zdrowia” o ekspertów wytypowanych przez partie polityczne. 

- Naszym zdaniem obecność tych ekspertów w radzie z pełnomocnictwami swoich partii politycznych jest warunkiem koniecznym, by finalny dokument wizji i strategii miał szansę stać się „obowiązującym wszystkich ministrów zdrowia i cały zarząd służby zdrowia w przyszłości”, jak określił prof. P. Górski, przewodniczący Rady Programowej „Wspólnie dla Zdrowia” - oceniła Anna Janczewska.

Potrzebna recepta na braki kadrowe

W ocenie ekspertów BCC jednym z ważnych działań jest również przedstawienie przez MZ długofalowej strategii mającej stanowić rozwiązanie problemu narastających braków kadrowych w systemie ochrony zdrowia. Organizacja argumentując swe racje sięgnęła po dane OECD, które wskazują, że na 1000 mieszkańców Polski obecnie przypada zaledwie 25 pracowników ochrony zdrowia – co stanowi jeden z najniższych wskaźników wśród państw OECD. Anna Janczewska podkreśliła, że w krajach o wysokim standardzie systemów ochrony zdrowia odsetek ten sięga blisko 100 osób na 1000 mieszkańców. Najbardziej jednak krytycznym okazuje się jednak kwestia zabezpieczenia personelu pielęgniarskiego oraz lekarskiego.

- W Polsce mamy 2,3 lekarzy i 5,3 pielęgniarek na 1000 mieszkańców, podczas gdy np. w Norwegii jest to odpowiednio 4,5 lekarzy i 16,7 pielęgniarek. Średnia w Unii dla lekarzy wynosi 3,5, a dla pielęgniarek 9,4- wylicza ekspertka BCC i dodaje, że bez właściwej strategii możemy spodziewać się narastania problemów kadrowych w zdrowiu. Dodatkowo negatywnie na to zjawisko oddziaływać będą procesy demograficzne (starzejące się społeczeństwo), decyzje polityczne (obniżenie wieku emerytalnego), a także brak rozwiązań systemowych dla pracowników sektora ochrony zdrowia m.in. w postaci zachęt do wybierania specjalizacji deficytowych czy kwestii związanych z wynagrodzeniami.

Tak dla ubezpieczeń dodatkowych

Eksperci BCC zaapelowali również do decydentów o podjęcie merytorycznej dyskusji w sprawie regulacji umożliwiających wdrożenie dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych. Argumentując swój wniosek Gabinet Cieni BCC podkreślił, że obecnie Polacy z własnej kieszeni na zdrowie wydają od 40 do 46 mld złotych, a o 40 proc. wzrosła liczba pacjentów korzystających z prywatnych polis bez pośrednictwa zakładu pracy.

- Rząd powinien rozważyć wprowadzenie stosownych zachęt w postaci ulg podatkowych dla tak ważnych inwestycji obywateli w swoje zdrowie. Wskazane byłoby również przyjrzeć się inicjatywie Future Healthcare w zakresie programu kompleksowego ubezpieczenia zdrowotnego po przystępnych cenach dla osób prywatnych- oceniła Anna Janczewska.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz