Jest projekt dotyczący kosztów podwyżek specjalistów w szpitalach w sieci

10 Października 2018, 13:53 lekarze

Do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia, który reguluje przekazywanie szpitalom działającym w sieci, środków finansowych na pokrycie części kosztów podwyższenia wynagrodzeń lekarzy specjalistów.

Chodzi o projekt noweli rozporządzenia ws. określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania.

W uzasadnieniu przypomniano, że ustawa z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1532) zapewniła podwyższenie wynagrodzeń zasadniczych do wysokości 6750 zł miesięcznie, w przeliczeniu na pełny etat oraz związane z tym podwyższenie dodatku za wysługę lat lekarzom i lekarzom dentystom posiadającym specjalizację, w przypadku spełnienia określonych warunków.

- Jednocześnie ustawa ta nie uregulowała kwestii finansowania  kosztów podwyższenia pozostałych składników wynagrodzenia tych lekarzy, będących konsekwencją podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego, oraz pochodnych od tych składników leżących po stronie pracodawcy – czytamy w uzasadnieniu.

Zgodnie z OSR projektu tej ustawy skutki finansowe wynikające z podwyżek, dotyczące pozostałych składników wynagrodzenia i pochodnych od tych składników leżących po stronie pracodawcy, powinny być pokrywane w ramach środków uzyskiwanych przez świadczeniodawców z tytułu wykonywania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Formalna podstawa prawna

- Projektowane rozporządzenie tworzy formalną podstawę prawną do przekazywania środków na pokrycie tych kosztów świadczeniodawcom, funkcjonującym w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia – wyjaśnił resort zdrowia.

- Projektowane rozporządzenie ma charakter stricte techniczny, służy bowiem doprecyzowaniu istniejącego stanu prawnego w zakresie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów zawartych na podstawie art. 159a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), nie kreując samego obowiązku finansowania świadczeniodawcom kosztów podwyższenia wynagrodzeń lekarzy specjalistów w części dotyczącej pozostałych składników wynagrodzenia i pochodnych od tych składników leżących po stronie pracodawcy, który jest konsekwencją samej ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. (...) – czytamy.

Źródło: RCL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz