Sąd w psychiatrii - psychiatria w sądzie, czyli o wzajemnych wpływach

10 Października 2018, 15:55 psychiatra

Sąd i psychiatria to dwa obszary, które nieustannie się przenikają. W licznych sprawach z zakresu prawa karnego, cywilnego oraz rodzinnego konieczne jest zasięgnięcie przez sąd szczególnej opinii sporządzanej przez psychiatrę lub psychologa. To właśnie wiedza ekspertów odgrywa kluczową rolę w postępowaniach dotyczących przyjęcia bez zgody do szpitala psychiatrycznego. Dlatego Rzecznik Praw Pacjenta i Zakład Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w przeddzień Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego zorganizowali konferencję naukową „Sąd w psychiatrii. Psychiatria w sądzie".

Jak informuje biuro Rzecznika, głównym celem spotkania było przede wszystkim podjęcie interdyscyplinarnej debaty dotyczącej wzajemnych wpływów istniejących między psychiatrią a szeroko rozumianym wymiarem sprawiedliwości. Było to drugie z cyklu spotkań „U Rzecznika na Młynarskiej”.

Profesorowie prawa, medycyny, pracownicy akademiccy oraz praktycy rozmawiali na temat problemów i wyzwań związanych z orzekaniem przez sądy opiekuńcze na podstawie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, przyjęciami pacjentów bez zgody do szpitala psychiatrycznego, przyczynami ubezwłasnowolnienia. Podjęto także kwestię przymusowej hospitalizacji psychiatrycznej w trybie wnioskowym, w tym małoletnich pacjentów z jadłowstrętem psychicznym.

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego podzielił się swoimi doświadczeniami w kontaktach z pacjentem przyjętym do szpitala bez zgody. Nie zabrakło także głosów samych pacjentów, osób po kryzysie psychicznym,  etycznych aspektów udzielania porad prawnych osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz terapeutycznej roli sędziów opiekuńczych.

Ponadto rozmawiano o zadaniach biegłych psychiatrów, ochronie autonomii, kształtowaniu życia prywatnego osób z zaburzeniami psychicznymi. Dyskusję ubogaciła projekcja fragmentów filmu „12 dni”, będącego zapisem posiedzeń dotyczących przymusowego leczenia psychiatrycznego we Francji z udziałem pacjenta, jego prawnika oraz sędziego.

- Dobro pacjentów z zaburzeniami psychicznymi szczególnie leży mi na sercu. Dlatego rok 2019 w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta będzie poświęcony polskiej psychiatrii - poinformował Bartłomiej Chmielowiec.

- Chcemy skupić się na edukacji pacjentów oraz ich bliskich, podjąć działania w sferze naukowej, zorganizować ogólnopolską konferencję, zająć się  również sprawami związanymi z legislacją. Pochylimy się również nad problemem pacjentów  związanym z profesjonalnym ich reprezentowaniem przez zawodowych pełnomocników - zapowiedział RPP.

Źródło: RPP

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz