15 i 22.10 - posiedzenia Rady Przejrzystości. SM, astma, choroba Fabry’ego

11 Października 2018, 11:48 leki lekarstwa

Posiedzenie Rady Przejrzystości 38/2018 w dniu 15.10.2018 r.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku OCREVUS (ocrelizumabum) w ramach programu lekowego: „Leczenie stwardnienia rozsianego okrelizumabem po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu (ICD-10 G35)”.

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku REPLAGAL (agalzydaza alfa) w ramach programu lekowego: „Leczenie choroby Fabry’ego (ICD-10 E75.2)”.

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku ERELZI (etanerceptum) w ramach programu lekowego: „Leczenie pacjentów z ciężką, aktywną postacią spondyloartropatii osiowej (SpA) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK (ICD-10 M46.8)”.

Posiedzenie Rady Przejrzystości 39/2018 w dniu 22.10.2018 r.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku CINQAERO (reslizumab) w ramach programu lekowego „Leczenie reslizumabem ciężkiej eozynofilowej astmy u dorosłych (ICD-10 J82)”.

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku IKERVIS (cyklosporyna) we wskazaniu: leczenie ciężkiego zapalenia rogówki u dorosłych pacjentów z zespołem suchego oka, u których nie nastąpiła poprawa pomimo stosowania preparatów sztucznych łez.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku OPDIVO (nivolumab) we wskazaniu: rak migdałka podniebiennego (ICD-10 C09.0).

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz