28 ośrodków w pilotażu Centrów Zdrowia Psychicznego

11 Października 2018, 13:55 psycholog psychiatria pacjent lekarz terapia

28 ośrodków weszło do pilotażu Centrów Zdrowia Psychicznego. Obecnie już 22 ośrodki rozpoczęły pilotaż, a kolejnych 6 - wkrótce do niego dołączy. Zmienia się sposób opieki nad pacjentem i system finansowania opieki psychiatrycznej. Centra otrzymają globalny budżet na zapewnienie gotowości i opieki dla danej populacji, a nie zapłatę za realizację konkretnych świadczeń.

 

- Chodzi o odejście od opieki izolacyjnej, szpitalnej, zmniejszenie liczby hospitalizacji w kierunku opieki blisko miejsca zamieszkania. Chcemy odejść od płacenia za konkretne procedury i świadczenia, a płacić za gotowość i zapewnienie opieki dla danej populacji, która jest wyliczona na określonym terenie np. dzielnicy, powiecie – tłumaczył dziennikarzom w czwartek wiceminister zdrowia Zbigniew Król. Dodał, że celem jest także odejście od kolejek.

Jak mówił Z. Król, już zaczęły działać 22 centra, a pozostałe są na etapie podpisywania umów i niedługo dołączą do pilotażu.

Punkty koordynacyjno-informacyjne

- Nowym rozwiązaniem jest funkcjonowanie w każdym centrum punktu koordynacyjno-informacyjnego, czyli miejsca gdzie człowiek w kryzysie psychicznym bądź chorobie przewlekłej, a także jego rodzina otrzyma konkretną informację dotyczącą miejsca udzielania świadczenia – wyjaśnił wiceminister.

Asystenci zdrowienia

Kolejna zmiana to zaangażowanie tzw. asystentów zdrowienia. To osoby, które już mają za sobą jakiś kryzys tego typu i w ramach różnego rodzaju form terapii, są zaangażowane do prowadzenia takich pacjentów. Jak mówił wiceminister obecnie tacy asystenci już funkcjonują, jednak na razie marginalnie i robili to społecznie. Wkrótce będą otrzymywali wynagrodzenie za swoją pomoc.

Centrum odpowiada za daną populację

Kierownik biura ds. pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Marek Balicki podkreślał, że istotą nowej formy opieki jest to, ze obecnie żadna placówka nie odpowiada za nieudzielenie pomocy pacjentowi i np. odesłanie go. – Teraz konkretne centrum będzie miało obowiązek zapewnić konkretną opiekę, jeżeli pacjent będzie z rejonu i populacji podlegających centrum - mówił.

Jak wyjaśniał, pacjent będzie zgłaszał się do punktu, gdzie może otrzymać informacje, ale także wsparcie, a także wstępną ocenę potrzeb i wstępny plan terapii. - Jeżeli okaże się, że jest to przypadek pilny, to leczenie musi rozpocząć się 72 godziny od zgłoszenia – podkreślił. Dodał, że punkty będą czynne w dni powszednie w godz. 8-18 i  będą tam zatrudnieni pracownicy medyczni np. psycholog, pielęgniarka. Z kolei w nocy w każdym centrum będzie lekarz dyżurny.

Centrum będzie zapewniało opiekę i leczenie w kilku formach: opieki ambulatoryjnej, domowo-środowiskowej, oddziału dziennego oraz oddziału całodobowego.

Co z finansowaniem?

- Centrum otrzyma jeden globalny budżet na zorganizowanie opieki dla danej populacji obliczany w zależności od liczby dorosłych mieszkańców. Stawka za osobę dorosłą na rok to 75 zł - wyjaśnił M. Balicki. Jak podkreślał, obecnie NFZ przeznacza średnio ok. 50 zł, a więc środki są istotnie większe. Jednak jak mówił na przykładzie szpitala wolskiego, funkcjonowanie jako centrum wymagało przeorganizowania pracy i zatrudnienia dodatkowych osób.

W pilotażu udzielane świadczenia będą sprawozdawane, aby móc ocenić jego funkcjonowanie. Placówki będą sprawozdawać m.in. liczbę udzielonych świadczeń, przypadki stosowania przymusu, badania satysfakcji pacjentów, wskaźniki samobójstw (we współpracy z KGP), orzecznictwo o niezdolności do pracy (we współpracy z ZUS).

Centra mają współpracować z innymi instytucjami na swoim terenie m.in. z opieką społeczną, lekarzami POZ czy policją. – Zaburzenia nastrojów mogą być z powodzeniem leczone przez lekarza POZ przy odpowiednim wsparciu centrum – podkreślił K. Balicki. – Dzięki terytorialnej odpowiedzialności będzie możliwość współpracy i budowania strategii tej współpracy - dodał.

Pilotaż ma potrwać do czerwca 2021 r. i ministerstwo przewiduje, że będą do niego dołączały kolejne ośrodki. Obecnie 28 centrów obejmie ok. trzech milionów obywateli naszego kraju, czyli prawie 10 proc. populacji. Budżet na ten rok na finansowanie pilotażu to 40 mln zł. Pierwsze wnioski mają zostać przedstawione w styczniu 2019 r.

BPO

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz