Zobowiązania szpitali to ponad 12 mld zł, ale wymagalne aż tak nie rosną

15 Października 2018, 11:01

Ponad 12,1 mld zł wynosiły na koniec I półrocza zobowiązania szpitali publicznych. To najwięcej w historii, ale z drugiej strony zobowiązania wymagalne - te o które może upomnieć się np. dostawca czy komornik - są znacznie niższe niż rok wcześniej. Wzrost całkowitych może więc wynikać zarówno z pogarszającej się sytuacji, jak i z inwestycji placówek i zaciągania zobowiązań pod wkład własny np. w projekty współfinansowane z EU. 

 MZ nie opublikowało jeszcze danych o zobowiązaniach wymagalnych za półrocze, ale po I kwartale wynosiły 1,47 mld zł. W ostatnich latach było to zwykle ponad 2 mld zł.

Dynamika zobowiązań ogółem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w latach 2003 - II kw. 2018  
Wyszczególnienie kwartałów Wartość zobowiązań ogółem
(w mln zł)
Dynamika zobowiązań ogółem w % (kwartał poprzedni = 100)  
III 2003 7 501,6 -  
IV 2003 7 327,7 97,7  
I 2004  7 791,6 106,3  
II 2004 8 624,5 110,7  
III 2004 8 749,0 101,4  
IV 2004 9 450,1 108,0  
I 2005 9 348,4 98,9  
II 2005 9 646,2 103,2  
III 2005 9 908,2 102,7  
IV  2005 10 273,5 103,7  
I 2006 10 164,6 98,9  
II 2006  10 093,4 99,3  
III 2006  10 195,7 101,0  
IV 2006  10 384,2 101,8  
I 2007 10 233,6 98,5  
II 2007  10 139,6 99,1  
III 2007  9 808,9 96,7  
IV 2007  9 563,3 97,5  
I 2008  9 527,0 99,6  
II 2008  9 627,9 101,1  
III 2008 9 653,3 100,3  
IV 2008 9 979,7 103,4  
I 2009 9 828,7 98,5  
II 2009  9 646,3 98,1  
III 2009  9 550,3 99,0  
IV 2009  9 627,6 100,8  
I 2010  9 849,3 102,3  
II 2010  9 931,8 100,8  
III 2010  9 774,8 98,4  
IV 2010 9 963,1 101,9  
I 2011 9 917,0 99,5  
II 2011 10 057,2 101,4  
III 2011 9 961,6 99,0  
IV 2011 10 383,6 104,2  
I 2012 10 570,5 101,8  
II 2012 10 535,4 99,7  
III 2012 10 705,5 101,6  
IV 2012 10 661,4 99,6  
I 2013 10 745,1 100,8  
II 2013 10 889,8 101,3  
III 2013 10 356,0 95,1  
IV 2013 9 922,1 95,8  
I 2014 9 933,1 100,1  
II 2014 10 034,2 101,0  
III 2014 10 242,1 102,1  
IV 2014 10 345,8 101,0  
I 2015 10 560,9 102,1  
II 2015 10 863,8 102,9  
III 2015 10 885,2 100,2  
IV 2015 10 812,6 99,3  
I 2016 10 712,1 99,1  
II 2016 10 942,4 102,1  
III 2016 11 154,7 101,9  
IV 2016 11 249,5 100,8  
I 2017 11 268,0 100,2  
II 2017 11 523,0 102,3  
III 2017 11 858,5 102,9  
IV 2017 11 757,0 99,1  
I 2018 11 852,2 100,8  
II 2018 12 141,0 102,4  
Źródło: dane ankietowe MZ   

Polecamy również:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

Spider Środa, 17 Października 2018, 10:33
Niestety, dynamika zobowiązań wymagalnych jest znacznie wyższa. Dane są dostępne na stronie MZ.