Rząd przyjął projekt tzw. ustawy okołobudżetowej dot. finansowania staży i szkoleń lekarzy

16 Października 2018, 15:35 RADA MINISTRÓW

Z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych będą finansowane staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy, lekarzy dentystów, a także specjalizacje pielęgniarek i położnych – przewiduje projekt tzw. ustawy okołobudżetowej przyjęty we wtorek przez rząd.

Chodzi o projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 (tzw. ustawa okołobudżetowa), przedłożony przez ministra finansów.

Projekt tzw. ustawy okołobudżetowej na 2019 r. jest ściśle związany z projektem ustawy budżetowej na przyszły rok, a propozycje przewidziane w projekcie odpowiadają kwotom ujętym w projekcie budżetu i zapewniają jego prawidłową realizację.

Projekt przewiduje m.in., że ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych będą finansowane staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy, lekarzy dentystów, a także specjalizacje pielęgniarek i położnych.

Dofinansowanie dla KOZZD

W projekcie przewidziano także dofinansowanie dla Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym (KOZZD). Chodzi o umożliwienie właściwej terapii umieszczonym w ośrodku osobom stwarzającym zagrożenie dla życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, a także zapewnienie im oraz personelowi bezpieczeństwa. - Konieczność zwiększenia środków finansowych na bieżącą działalność ośrodka wynika z wyższej niż pierwotnie zakładano liczby osób tam umieszczonych – czytamy w komunikacie.

Projekt zawiera też m.in. rozwiązania dotyczące wykorzystania środków z Funduszu Pracy, Narodowego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Morskiej, Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców oraz Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej oraz Pomocy Pokrzywdzonym. 

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

Diagnosta Sobota, 20 Października 2018, 19:31
A finansowanie specjalizacji dla diagnostów???
4 lata kursów i staży oraz conajmniej 12 tys. Wydatku z własnej kieszeni! Przy pensji 2800 brutto!!!! Kredyt brać?