Nowe propozycje z zakresu diagnostyki onkologicznej

16 Października 2018, 15:59 rak nowotwór chemioterapia onkologia pacjent kroplówka szpital

Nowe pakiety diagnostyczne oraz wyłączenie z nich kosztowych procedur – to wstępne wnioski z raportu analitycznego dotyczącego ustalenia taryf dla świadczeń z zakresu diagnostyki onkologicznej wykonywanych w ramach pakietu onkologicznego. Mimo wątpliwości środowiska co do ich wyceny,  na skutek dokonanych zmian wzrosła wartość 74% pakietów w diagnostyce wstępnej oraz 65% w diagnostyce pogłębionej. Nad wnioskami z dodatkowych analiz pod koniec października pochyli się Rada ds. Taryfikacji. Kolejnym krokiem będzie obwieszczenie Prezesa AOTMiT. 

Zakres prac obejmował ustalenie częstości realizacji badań w poszczególnych pakietach i ponowną ich wycenę, głównie w oparciu o cenniki przekazane przez świadczeniodawców. Wykorzystano wszystkie zweryfikowane cenniki, pochodzące od 23% tych podmiotów, które udostępniły dane. Korzystano również z innych źródeł (katalogi NFZ, ceny komercyjne), do oszacowania kosztów pakietów diagnostycznych wybierając badania o wycenie najbardziej korzystnej dla świadczeniodawców. Dodatkowo, koszty badań uzupełniane były o brakujące elementy (np. do biopsji dopisywano koszt badania hist-pat). 

W efekcie zaproponowano nowe pakiety diagnostyczne. Ponadto, mając na uwadze podnoszoną przez świadczeniodawców kwestię rozliczania kosztochłonnych badań z innych zakresów umowy z NFZ, Agencja zarekomendowała wyłączenie szczególnie kosztownych procedur (np. PET) z pakietów diagnostycznych z jednoczesnym umożliwieniem dosumowania ich do prowadzonej diagnostyki, oraz rozważenie utworzenia dodatkowego katalogu procedur diagnostycznych z zakresu patomorfologii i cytodiagnostyki (co zostało pozytywnie zaopiniowane przez środowisko). 

W trakcie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji podjęto decyzję o kontynuowaniu prac. Z uwagi na podnoszoną kwestię znacznych różnic w kosztach ponoszonych przez różne ośrodki, analizy przeprowadzone będą ponownie, odrębnie dla trzech grup świadczeniodawców:

  • 16 Centrów Onkologii,
  • szpitali znajdujących się w sieci onkologicznej (poza tymi z grupy 1.),
  • pozostałych szpitali, które sprawozdały wykonanie pakietów diagnostycznych.

Rozważana jest również możliwość ponownego przeliczenia taryf po zakończeniu pilotażu sieci onkologicznej, gdyż jego wynik z pewnością będzie stanowił solidne podstawy do wyceny przedmiotowych świadczeń.

Pragniemy przypomnieć, że zgodnie z założonym harmonogramem prowadzone są również prace nad wyceną zabiegów wykonywanych u pacjentów z chorobami nowotworowymi w kontekście różnic w kosztach w porównaniu z pacjentami z innymi schorzeniami. Warto podkreślić, iż istotny udział w oszacowaniu kosztów świadczeń onkologicznych będą miały wyniki uzyskane w projekcie, mającym na celu określenie kosztów poszczególnych JGP we wszystkich instytutach, w tym w trzech Centrach Onkologii. Projekt jest realizowany przez AOTMIT na zlecenie Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego i nadzorowany przez Premiera Mateusza Morawieckiego. Dane pozyskane z tych podmiotów, jako ośrodków najbardziej referencyjnych, będą uwzględniać stan kliniczny pacjentów i będą stanowiły kluczowy wkład w wyniki oszacowań.

Równolegle do taryfikacji toczą się prace, przy współudziale środowiska i ekspertów, nad opracowaniem cancer unitów dla najczęściej występujących rodzajów nowotworów. Połączenie wszystkich działań Agencji w zakresie onkologii będące realizacją priorytetyzacji zdrowia w polityce państwa stworzy istotne rozwiązania dla systemu opieki zdrowotnej, świadczeniodawców a przede wszystkim pacjentów.

Polecamy również:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz