W Łodzi działa fałszywa izba psychologiczna?

17 Października 2018, 13:18 psycholog psychiatria pacjent lekarz terapia

Niedoskonała ustawa o zawodzie psychologa oraz brak aktów wykonawczych uniemożliwia tworzenie izb psychologicznych potwierdzających kwalifikacje zawodowe czy stania na straży bezpieczeństwa pacjentów. Tymczasem - jak wynika z naszych informacji - w Łodzi działa izba widmo, która za kwotę 200 i więcej zł wydaje tzw. akredytacje potwierdzające niejako standardy jakie winien spełniać psycholog czy terapeuta - wynika z informacji zamieszczonych na stronie internetowej podmiotu.

- Do naszego związku zwróciła się osoba, od której pracodawca, podmiot leczniczy zażądał owego zaświadczenia potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Niedoskonałe prawo oraz luki w ustawodawstwie powodują, że niesprawdzone i nie do końca uczciwe podmioty wykorzystują młodych psychologów szukających zatrudnienia - przekazują władze OZZP. Nie wyobrażamy sobie, by ta patowa sytuacja nadal trwała - dodają.

Pracodawca żąda prawa wykonywania zawodu psychologa

- Wydawało się, że funkcjonujemy w stanie permanentnego zawieszenia, i wszyscy znający temat wiedzą, że z braku Izb jedynym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu jest dyplom pięcioletnich studiów magisterskich na kierunku Psychologia. Niestety, zdarzało się i nadal zdarza, że ktoś w Polsce traktuje prawo poważnie i oczekuje, że obowiązująca już 12 lat ustawa jest realizowana - tłumaczy nam prof. Adam Tarnowski, wiceprzewodniczący PTP i dodaje - Jeśli pracodawca chcąc zatrudnić psychologa uprawnionego do zawodu sprawdzi warunki ustawy - dowie się że niezbędny jest wpis do Regionalnej Izby Psychologów. Zasadniczo to niemożliwe - bo Izb nie ma. Ale jest wolny rynek, więc lukę wypełniło Polskie Stowarzyszenie Psychologów i Terapeutów, powołując własną organizację, której podstawą prawną istnienia jest wpis do Statutu Stowarzyszenia.

Warto podkreślić, że pseudo-izbę reprezentują wątpliwe autorytety, między innymi osoba powiązana kilkanaście lat temu ze szkołą Jupiter w Łodzi, która wydawała dyplom rosyjskiej Wyższej Szkoły Psychiatrii w Moskwie ucząc m.in. parapsychologii, odnowy psychobiologicznej czy numerologii oferując nie uznawany dyplom magistra.

Swobodna interpretacja zapisów ustawy szkodą dla zawodu

- Strona odwołuje się do dokumentów prawnych opublikowanych w związku z tworzeniem (niedokończonym) Izb Regionalnych w 2006 roku. Logo (umieszczone na portalu społecznościowym) przypomina okrągłą pieczęć urzędową z orłem (dla spostrzegawczych bez korony i z odwrotnie zwróconą głową), również cele działania (akredytacja, weryfikacja kompetencji, szkolenia itd.) przypominają ustawowe cele samorządu zawodowego. Szkopuł w tym, że przyłączenie się do inicjatywy PSPT nie daje żadnego prawa do wykonywania zawodu. Psycholog z dyplomem, który zapisze się do „izby” nie nabywa żadnych uprawnień w świetle polskiego prawa - jest mu to zatem niepotrzebne do zatrudnienia ani w żadnym innym celu. Osoba nie posiadająca wykształcenia psychologicznego (jak wynika z dokumentów, nie ma przeszkód aby została członkiem „izby”) posługując się takim zaświadczeniem może wprowadzać w błąd swoich klientów - mówi wiceprzewodniczący PTP

Psycholodzy ponownie apelują do minister Rafalskiej 

Kilka tygodni temu psycholodzy złożyli na ręce minister Elżbiety Rafalskiej list otwarty. Niestety do tej pory minister nie zadeklarowała, czy i w jaki terminie spotka się z psychologami. Stąd w ubiegłym tygodniu psycholodzy postanowili ponowić swój apel o spotkanie. - Takie sytuacja jak ta, kiedy szpital prosi o zaświadczenie z dziwnej instytucji nie mogą mieć miejsca, to powinno przekonać panią minister do spotkania z nami - mówią reprezentujący OZZP psycholodzy. 

Ustawa o zawodzie psychologa po długim vacatio legis weszła w życie 1 stycznia 2006 r. Liczne wady prawne i legislacyjne oraz brak do dnia dzisiejszego aktów wykonawczych powoduje, iż ustawa w rzeczywistości nie funkcjonuje. To natomiast sprawia, iż zawód psychologa w Polsce uprawiany jest w sposób dość swobodny, psycholog nie ma możliwości uzyskania formalnego potwierdzenia prawa wykonywania zawodu, nie ma żadnych organów kontrolnych, które  monitorowałyby jego pracę czego dowodem jest powstanie tego typu parainstytucji - uważają psycholodzy.

Izby psychologiczne nie funkcjonują 

Stanowisko w tej sprawie przekazało także Polskie Towarzystwo Psychologiczne tłumacząc iż „Na dzień dzisiejszy nie istnieją Izby Psychologów, o których mowa w ustawie o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów z dnia 8 czerwca 2001 r. ponieważ powinny one być powołane przez Ministerstwo właściwe do spraw pracy, wspólnie ze środowiskiem psychologów (art. 62. Ustawy).Informacja rozpowszechniana przez Polskie Stowarzyszenie Psychologów i Terapeutów za pośrednictwem strony www.izbapsychologow.pl jest wprowadzaniem w błąd psychologów oraz pracodawców, ponieważ ww. „izba” nie dysponuje możliwością wydawania prawa wykonywania zawodu psychologa. Używanie nazwy zastrzeżonej ustawowo stanowi poważną dezinformację, mogącą skutkować niekorzystnym rozporządzeniem majątkiem (w postaci uiszczenia opłat za wpis), co stanowiłoby czyn opisany w art. 286 KK” - przekazuje w swoim komunikacie PTP.

Anna Grela

Polecamy również:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz