MZ wydłuża termin prac zespołu do spraw opracowania propozycji nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

17 Października 2018, 14:48 Ministerstwo Zdrowia

Zgodnie z opublikowaną dziś zmianą zarządzenia Ministra Zdrowia zespół do spraw opracowania propozycji nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty wydłuża planowany termin prac.

Zgodnie z treścią zmiany zarządzenia podpisaną przez wiceminister Józefę Szczórek-Żelazko zespół zakończy swoją działalność po zrealizowaniu zadania, nie później jednak niż z dniem 16 listopada 2018 r. Zarządzenie straci moc z dniem następującym.

Dotychczasowe zapisy zarządzenia brzmiały:

§ 8. Zespół zakończy swoją działalność po zrealizowaniu zadania, o którym mowa w § 1, nie później jednak niż z dniem 30 czerwca 2018 r.

§ 9. Zarządzenie traci moc z dniem 1 lipca 2018 r.

JK

źródło: dziennik MZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz