AOTMiT ws. wyceny dla świadczeń z zakresu chorób reumatologicznych

18 Października 2018, 11:52 AOTMiT

AOTMiT nadal pracuje nad wyceną świadczeń z zakresu chorób reumatologicznych. Jakie do tej pory wnioski ma Agencja? W jakim kierunku pójdą rekomendacje?

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji poinformowała w związku z zapytaniami dotyczącymi wyceny dla świadczeń z zakresu chorób reumatologicznych, że nadal trwają prace w tym obszarze i rozpatrywane są uwagi środowiska.

- W wyniku prac analitycznych, opartych na danych kliniczno-kosztowych oraz przy współpracy ze środowiskiem eksperckim, Agencja oszacowała koszty świadczeń szpitalnych i zaproponowała zmiany w zakresie produktów rozliczeniowych. Rada ds. Taryfikacji już pozytywnie oceniła wyniki przeprowadzonych analiz i zarekomendowała uwzględnienie przedstawionych projektów taryf w Obwieszczeniu Prezesa oraz zaproponowała sformułowanie rekomendacji - wyjaśnia Agencja.

Jak dodaje, aktualnie trwają jeszcze prace nad implementacją zaleceń rady oraz analiza uwag środowiska. Wyniki prac zostaną niezwłocznie przedstawione Ministrowi Zdrowia do akceptacji.

- Jednocześnie, z uwagi na fakt, że świadczenia określone grupą H96D stanowią rdzeń działalności oddziałów reumatologicznych – jej realizacji sięga  ok. 5,5 tys. hospitalizacji rocznie, Prezes AOTMiT rozważa zaproponowanie pozostawienia przedmiotowej taryfy na obecnym poziomie - zapowiedziała.

Agencja zaznaczyła, że wsłuchując się w głos środowiska, Prezes AOTMiT przekaże Ministrowi Zdrowia propozycje zmian postulowane przez środowisko eksperckie, m. in.:

  • możliwość dosumowania do hospitalizacji badania PET, niezwykle potrzebnego w przypadku układowego zapalenia naczyń oraz chorób autoimmunologicznych, których wystąpienie jest związane z dużym prawdopodobieństwem rozwoju nowotworu (zapalenie skórno-mięśniowe – nowotwory lite, pierwotny zespól Sjogrena ­– chłoniak) – wykonanie badania dotyczyłoby wybranych chorych, a kryteria mogłyby zostać wypracowane przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie reumatologii oraz zespół ekspertów Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego;
  • rozszerzenie listy procedur ICD-9 wymienionych w charakterystyce grupy H96D;
  • przeniesienie z charakterystyki JGP H86 do charakterystyki JGP H87 takich rozpoznań jak: M76.6 Zapalenie ścięgna Achillesa oraz 0 Zapalenie błony naczyniowej oka;
  • możliwość rozliczania hospitalizacji osób chorych kierowanych do oddziału reumatologii z podejrzeniem choroby reumatycznej, u których ostatecznie ustalono rozpoznanie choroby nowotworowej w ramach JGP H90, co pozwoli na jeszcze lepszą koordynację w opiece nad chorobami nowotworowymi i ma również znaczenie w kontekście programu wczesnej diagnostyki chorób reumatycznych, gdzie w strumieniu chorych liczba osób z chorobą nowotworową może być znacząca;
  • możliwość rozliczania niektórych JGP wyłącznie w oddziałach reumatologii: JGP H87, H90, H96CE, H96CF, H96D.

Źródło: AOTMiT

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz