Prawa pacjentów ograniczone przez wysokie opłaty parkingowe szpitali

18 Października 2018, 12:20 parking inwalidzki wózek niepełnosprawni samochód

Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się do MZ z propozycją rozważenia ustalenia maksymalnej wysokości opłat pobieranych na przyszpitalnych parkingach, które obecnie mogą ograniczać prawa pacjentów do kontaktu z najbliższymi i prawa do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej. 

Rzecznik Praw Obywatelskich podkreśla, żę z  jednej strony, pobieranie opłat nie jest związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, a ograniczenie możliwości ich pobierania byłoby niewątpliwie ingerencją w swobodę prowadzenia działalności gospodarczej. Uważa jednak, że opłaty nie pozostają bez wpływu na realizację praw pacjenta, w tym zwłaszcza prawa do poszanowania życia rodzinnego. - Wygórowane opłaty pobierane przez zarządców przyszpitalnych parkingów mogą ograniczać prawa pacjentów do kontaktu z najbliższymi, czy prawa do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej - czytamy.

O ile klienci sklepów dysponują pełną swobodą wyboru i – jeżeli nie odpowiadają im opłaty parkingowe – mogą zdecydować się na skorzystanie z usług innego przedsiębiorcy, o tyle pacjenci i ich bliscy takiej alternatywy nie mają. Trudno sobie wyobrazić, by rezygnowali ze świadczeń opieki zdrowotnej (zwłaszcza biorąc pod uwagę czas oczekiwania na ich udzielenie) lub odwiedzin pacjentów tylko z powodu pobieranych od nich dodatkowych opłat. Szczególnie wrażliwą grupą są przy tym osoby o ograniczonej możliwości samodzielnego poruszania się, w tym zwłaszcza osoby starsze i osoby z niepełnosprawnościami. Ze względów zdrowotnych mogą nie być w stanie pokonać odległości z oddalonych od szpitala publicznie dostępnych miejsc postojowych - zauważa Rzecznik.

Rzecznik występuje do Ministra Zdrowia z prośbą o przedstawienie stanowiska co do propozycji rozwiązania tego problemu. RPO proponuje rozważenie wprowadzenia do ustawy o działalności leczniczej przepisów, które:

  1. uzależniałyby możliwość oddawania w dzierżawę lub najem terenów przyszpitalnych od zobowiązania się przedsiębiorcy, że nie będzie dochodził od osób korzystających z parkingów żadnych kar umownych ani opłat dodatkowych z tytułu naruszenia regulaminu parkingu,
  2. ustalałyby maksymalną wysokość opłaty pobieranej za parkowanie.

JK

źródło: RPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

irobot Czwartek, 18 Października 2018, 16:21
Co za brednie.
Etatyzm związany ze szpitalami (jak rozumiem publicznymi, bo pewnie - jak zwykle - nakazy i zakazy nie będą dotyczyły prywatnych, chociaż pewnie i tam pacjent jest pacjentem) sięga już zenitu.
Ale niemal każdego dnia okazuje się, że można dalej ograniczyć swobodę decyzji "samodzielnego" pzoz-u.
Oczywiście te głupie pomysły są dokładnie przeciwskuteczne w stosunku do zamierzeń twórców - prosta sprawa, nie opłaci się (tak, tak jakoś trzeba zarobić na straty na podstawowej działalności) wybudować i utrzymać parkingu to go nie będzie i już.