Ważne ws. 800+ dla pielęgniarek: dla ilu osób, czy już w tym roku?

19 Października 2018, 9:10 pielęgniarka

Jak ostatnio informowaliśmy, jest już lista placówek, w których uruchomiony zostanie program 800+ dla pielęgniarek i pielęgniarzy. Spytaliśmy Ministerstwo Zdrowia dla ilu osób wystarczą pieniądze i kto będzie mógł je otrzymać. 

Lista placówek dostępna jest tutaj: 800 + dla pielęgniarek: znamy listę placówek w programie!

W ramach tego konkursu studenci od II roku kształcenia otrzymają stypendia motywacyjne w wysokości 800 zł.

Ponadto po ukończeniu kształcenia absolwenci będą otrzymywać stypendium szkoleniowe na czas trwania cyklu szkoleń zawodowych (wartość stypendium może wynieść max. 1000 zł brutto, wypłacane co miesiąc przez okres 24 miesięcy pod warunkiem, że absolwent pielęgniarstwa lub/i położnictwa zatrudniony jest na cały etat w podmiocie leczniczym na terenie Polski). 

Jak w praktyce krok po kroku będą wyglądać benefity

Każda uczelnia, która otrzymała wsparcie na uatrakcyjnienie kształcenia oraz wsparcie dla absolwentów, będzie realizowała je według swojego „indywidualnego planu i harmonogramu” określonego we wniosku o dofinansowanie.

Wspólne dla wszystkich uczelni jest to, że każda będzie obowiązkowo oferowała stypendia motywacyjne od II roku kształcenia w wysokości 800 zł i stypendia szkoleniowe dla absolwentów (tych, którzy otrzymywali stypendia motywacyjne) w wysokości 1000 zł przez 24 miesiące. Absolwenci otrzymywać będą dodatkowo wsparcie szkoleniowe oraz opiekę tutora. Uczelnie będą oferowały wybrane przez siebie inne formy wsparcia np. płatne praktyki obowiązkowe, praktyki ponadprogramowe, zajęcia ponadprogramowe oraz wyjazdy studyjne.

Na wsparcie ilu osób wystarczą pieniądze?

W ramach przedmiotowego wsparcia z 2018 r. benefitami zostanie objętych 2000 osób.

Czy ta pula jest na rok, czy na kilka lat?

Każda uczelnia ma w umowie o dofinansowaniu projektu wskazaną wartość dofinansowania na cały projekt, która będzie sukcesywnie uruchamiana.

Czy są potrzebne jeszcze jakieś dodatkowe przepisy?

Nie ma potrzeby w ustanawiania nowych przepisów.

Do MZ trafiają pytania od osób zainteresowanych programem. Czego dotyczą? Jakie są odpowiedzi?

Pytania, które trafiają do Ministerstwa Zdrowia, przede wszystkim dotyczą tego, czy tegoroczni absolwenci mogą skorzystać ze wsparcia. Niestety nie. Wsparciem będą objęci wyłącznie absolwenci, którzy w ramach projektu będą przez dwa lata pobierali stypendia motywacyjne w trakcie studiów.

Ponadto z pytań wynika, że nie ma wiedzy, że środki dla studentów są dystrybuowane wyłącznie przez konkretne uczelnie, które o nie wnioskowały, i które wskutek konkursu środki otrzymały. Ministerstwo Zdrowia nie wypłaca żadnych form wsparcia bezpośrednio studentom.

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz