NFZ luzuje przepisy o EKUZ m.in. dla dzieci i młodzieży

19 Października 2018, 15:53 NFZ narodowy fundusz zdrowia

Już nie rok, ale 18 miesięcy - tyle będzie ważna karta EKUZ. W przypadku dzieci będzie to 5 lat. Narodowy Fundusz Zdrowia wydłużył ważność Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Jak podkreśla rzeczniczka prasowa NFZ Sylwia Wądrzyk, to ważna informacja dla wszystkich, którzy podróżują po Europie, ponieważ teraz nie będą oni musieli jak co roku, przed każdym wakacyjnym czy zimowym wyjazdem starać się o wyrobienie nowego dokumentu. 

Od jutra (sobota, 20 października) karta EKUZ będzie ważna przez 18 miesięcy.

Zmiana dotyczy  w szczególności osób zatrudnionych, pobierających rentę, zasiłek/świadczenie przedemerytalne, członków rodziny powyżej 18 roku życia zgłoszonych do ubezpieczenia, czy studentów zgłoszonych do  ubezpieczenia przez uczelnię.

W przypadku dzieci i młodzieży do 18 roku życia ważność karty zostaje wydłużona do 5 lat.

Co istotne: okres ważności, na jaki wydana ma być EKUZ, nie może być dłuższy niż okres przysługującego danej osobie uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego potwierdza prawo osób ubezpieczonych do korzystania z opieki zdrowotnej, w sytuacjach niezbędnych z medycznego punktu widzenia w krajach Unii Europejskiej i EFTA na takich samych zasadach, na jakich leczą się mieszkańcy danego kraju.

Wniosek o EKUZ można złożyć osobiście w dowolnym oddziale wojewódzkim NFZ,  lub wysłać e-mailem, pocztą albo za pośrednictwem ePUAP do właściwego ze względu na miejsca zamieszkania  oddziału wojewódzkiego.

Karta EKUZ jest wydawana bezpłatnie i dla każdego członka rodziny odrębnie.

Od początku tego roku OW NFZ wydały 3 127 660 kart EKUZ. W całym ubiegłym roku było to 3 389 294 kart EKUZ.       

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz