Jak wypadł rynek aptek pod względem sprzedaży we wrześniu?

22 Października 2018, 13:51 dane wyniki analiza dokument

Rok do roku rynek apteczny we wrześniu zanotował ponad 8 proc. wzrost - wynika z nowego zestawienia PEX Pharma Sequence. Jaki był średni obrót apteki? W których segmentach leków i innych produktów rosła sprzedaż?

Rynek apteczny we wrześniu 2018 roku zanotował sprzedaż na poziomie ponad 2 822 mln zł. Wartość sprzedaży wobec analogicznego okresu 2017 wzrosła o 108 mln zł (+4 proc.). Wobec sierpnia br. sprzedaż zwiększyła się o blisko 43 mln zł (+1,5 proc.). Obrót statystycznej apteki we wrześniu 2018 wyniósł 191 tys. zł, był to wzrost o 5,8 proc. względem analogicznego okresu 2017.

 

Najszybciej rosła sprzedaż odręczna

W porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. wartość monitorowanych segmentów rosła. Sprzedaż leków z recept pełnopłatnych wyniosła prawie 604 mln zł i była większa o ponad 17,5 mln zł (+3 proc.), sprzedaż w ramach recept refundowanych wyniosła ponad 978 mln zł i wzrosła o prawie 36,5 mln zł (+3,9 proc.) a wartość sprzedaży odręcznej wyniosła ponad 1 219 mln zł i wzrosła o blisko 51 mln zł (+4,3 proc.). Wartość poszczególnych monitorowanych segmentów względem poprzedniego miesiąca w większości malała. Wartość produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o prawie 59 mln zł (+5,1 proc.), z kolei wartość segmentu recept refundowanych była mniejsza o blisko 3 mln zł (-0,3 proc.), z kolei recept pełnopłatnych zmniejszyła się o blisko 14mln zł (-2,3 proc.).

Obroty i marża aptek

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków we wrześniu br. wyniosła 25,3 proc. i była o 0,5 pp. mniejsza od marży w analogicznym okresie 2017 r. Z kolei względem sierpnia br. średnia marża w aptece zwiększyła się o 0,1 pp.

Ile kosztował średnio lek?

Średnia cena detaliczna leku we wrześniu wyniosła prawie 21 zł i była o 0,2 proc. mniejsza niż w poprzednim miesiącu, a względem średniej ceny z września 2017 r. wzrosła o 4,2 proc.. Średnia cena detaliczna receptrefundowanych to 28,2 zł (wzrost o 2,3 proc. vs Wrzesień 2017) średnia cena detaliczna leków na recepty pełnopłatne to 25,9 zł (wzrost o 4,9 proc. vs Wrzesień 2017) średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 16 zł (wzrost o 5 proc. vs Wrzesień 2017).

 

Jaką część płacili pacjenci?

We wrześniu refundacja leków osiągnęła wartość ponad 725 mln zł, tj. o 5,4 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2017 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł we wrześniu 25,9 proc. i był mniejszy w przybliżeniu o 1 pp. niż w analogicznym okresie 2017 r. W porównaniu do poprzedniego miesiąca współpłacenie pacjentów za leki refundowane wzrosło o 1 pp.

PEX PharmaSequence prognozuje, że sprzedaż na koniec 2018 r. całego rynku aptecznego wyniesie blisko 34 mld zł, to o 2,5 proc. więcej niż w roku 2017. Natomiast estymowana wartość refundacji wyniesie prawie 9 mld zł (+3,8 proc. w stosunku do 2017 roku).

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz