Alivia: Wiele miliardów na podwyżki, dla chorych może nie starczyć

23 Października 2018, 8:26 pieniądze

 Ziścił się czarny scenariusz, pieniądze zostały już rozdane. Pacjenci nie byli widocznie dla resortu zdrowia na tyle istotną grupą, żeby zadbać o ich los – mówi Bartosz Poliński, Prezes Fundacji Onkologicznej Alivia, która wystąpiła do Prezesa Rady Ministrów o przyjęcie ustawy wydzielającej środki na płace w ramach budżetu NFZ.

Rząd chwali się zwiększaniem publicznych wydatków na ochronę zdrowia, jednak sytuacja pacjentów szybko się nie zmieni. Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że koszt porozumień płacowych zawieranych przez ministra zdrowia jest wyższy niż planowany wzrost wydatków Funduszu. Różnica wynosi aż 2,5 mld zł. Ziścił się czarny scenariusz, pieniądze zostały już rozdane. Pacjenci nie byli widocznie dla resortu zdrowia na tyle istotną grupą, żeby zadbać o ich los – mówi Bartosz Poliński, Prezes Fundacji Onkologicznej Alivia, która wystąpiła do Prezesa Rady Ministrów o przyjęcie ustawy wydzielającej środki na płace w ramach budżetu NFZ. Przekazała również premierowi księgę z historiami chorych, których dramatyczna sytuacja wynika z ograniczonych środków na leczenie.

Ministerstwo Zdrowia przekazało partnerom społecznym wyliczenia związane z kosztami zawieranych porozumień płacowych. Okazuje sięże koszt wszystkich podwyżek łącznie wyniesie w 2019 r. ponad 6,3 mld zł. Składają się na te kwotęwzrost wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych, lekarzy specjalistów, którzy zobowiązali się pracować w jednym ośrodku oraz podwyżki wzrostu wynagrodzeńna mocy ustawy o najniższym wynagrodzeniu zasadniczym. Okazuje sięże jest to kwota, która przekracza o ponad 2,5 mld zł wzrost kosztów ujętych w planach finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia na ten oraz przyszły rok.

Tabela 1. Koszty realizacji świadczeń przez NFZ wg planów finansowych.

23 października 2018 r.

page1image14208

KOSZTY REALIZACJI ŚWIADCZEŃ PRZEZ NFZ KWOTA w ZŁ

page1image16160

WG PLANU NOWELIZACJI PLANU FINANSOWEGO NFZ NA 2018 R.

84 711 190 000

WG PLANU NOWELIZACJI PLANU FINANSOWEGO NFZ NA 2019 R.

page1image21616

88 444 557 000

ŻNICA

page1image23912
page1image25000

3 733 360 000


page2image1008page2image840

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2. Łączne koszty porozumień płacowych w 2019 r. zgodne z OSR. Opracowane na podstawie danych NFZ.

Nie jest to pierwszy raz kiedy Fundusz może mieć kłopoty ze sfinansowaniem kosztów opieki nad chorymi. W ubiegłym tygodniu opublikowano informację,że koszt nielimitowych świadczeń udzielanych w trybie hospitalizacji wynosi 266 mln zł. Dodatkowo Fundacja Alivia uzyskała poprzez dostęp do informacji publicznej potwierdzenie, że wartość niezapłaconych kosztów świadczeńw dziedzinie onkologii to 192 mln zł na terenie województwa mazowieckiego. Na ten koszt składają się koszty chemioterapii, programów lekowych, pakietu onkologicznego oraz opieki udzielanej poza nim.

Kłopoty finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia, spowodowane porozumieniami płacowymi zawieranymi przez ministra zdrowia mogą wpływaćna sytuację pacjentów. Już teraz z powodu braku odpowiednich środków, nowe programy lekowe bywają kontraktowane za równowartość kilku lub kilkudziesięciu złotych. Prowadzi to do sytuacji, w której chociaż formalnie leki są umieszczone na liście refundacyjnej, chorzy mogą mieć kłopot z faktycznym otrzymaniem terapii. Braki finansowe również przyczyniają się również do braku rozwiązania projektu kolejek m.in. do diagnostyki obrazowej, która ma zasadnicze znaczenie dla rozpoznania chorób nowotworowych oraz oceny skuteczności podjętej terapii.

page3image14072
 

Tabela 4. Wartość kontraktów zawartych przez Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ na jeden z programów lekowych leczenia chłoniaka Hodgkina. Dane: Małopolski OW NFZ.

Jak się mają czuć grupy zawodowe, którym obiecano podwyżki? Nie ma nawetśrodków na realizację już złożonych obietnic. Jest to skandal i działanie nieetyczne. Jak się mają czuć pacjenci, których los był argumentem dla zwiększenia finansowania ochrony zdrowia? – pyta Bartosz Poliński. Fundacja Alivia przesłała dzisiaj do Mateusza Morawieckiego apel o przyjęcie jednej ustawy o wynagrodzeniach wszystkich grup zatrudnionych w systemie ochrony zdrowia. Zwróciła siędo premiera również o określenie wysokości dodatkowych środków przeznaczanych na zdrowie, które zostaną przeznaczone na wzrost płac, a ile na sfinansowanie działań profilaktycznych, diagnostyki oraz skutecznego leczenia. Fundacja przekazała również księgę zawierającą historie dziesięciu podopiecznych, których dramatyczna sytuacja jest związana z ograniczonymiśrodkami w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia

źródło: Mat. pras. Alivia

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz