Pielęgniarskie podwyżki: 4 mld zł w tym, nawet 5,5 mld zł w przyszłym roku

23 Października 2018, 9:37 kasa pieniądze

Partnerzy społeczni na spotkaniu Trójstronnego zespołu prosili wczoraj po raz kolejny o rzetelne wyliczenie kosztów podwyżek, jakie rząd ten i poprzedni przyznał poszczególnym grupom pracowników sektore ochrony zdrowia. Na razie dostali tylko tabelę, której rzetelność budziła wczoraj wątpliwości. A i tak kwoty, choć mogą być zdaniem niektórych zaniżone - są ogromne. Same wypłaty wyższych wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych to w tym roku koszt dla NFZ ponad 4 mld zł. W przyszłym roku mogą kosztować system 5,5 mld zł. To ok. 6,5 proc. wszystkich pieniędzy NFZ na 2019 r. 

Nie ma wątpliwości, że pensje pracowników medycznych, ale i pomocniczych muszą rosnąć, bo inaczej może się okazać, że nie będzie miał nas kto leczyć. Problem w tym, że teraz podwyżki te w przeważającej mierze są przekazywane z pieniędzy NFZ jako "znaczone" pieniądze, a nie np. urealnione wyceny procedur. 

Gdy decydenci chwalą się wzrostem planu finansowego Funduszu nie mówią o tym, że wcale nie musi się to przełożyć na lepszy dostęp do świadczeń (wykupienie ich przez NFZ więcej). Wręcz przeciwnie - ostatnie zestawienia NFZ dotyczące liczby zrealizowanych procedur jak i długości kolejek wskazują, że choć pieniędzy przybywa, to dostęp do wielu procedur jest coraz gorszy. Zwróciła na to uwagę Alivia w dzisiejszym komunikacie prasowym. Alivia: Wiele miliardów na podwyżki, dla chorych może nie starczyć

Koszty w piśmie prezesa NFZ (w tys. zł)

Koszty podwyżek według NFZ przekazane partnerom społecznym (w mln zł)

NAJNIŻSZE WYNAGRODZENIE ZASADNICZE DLA PRACOWNIKÓW WYKONUJĄCYCH ZAWODY MEDYCZNE
  2018 2019 2020 2021 2022
koszty wszystkich podmiotów leczniczych (w mln zł)* 739,933 1370,824 2244,075 3414,954 8836,386

* po przyjeciu założeń opisanych w Ocenie Skutków Regulacji projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (druk sejmowy nr 1583)

NAJNIŻSZE WYNAGRODZENIE ZASADNICZE DLA PRACOWNIKÓW DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ INNYCH NIŻ PRACOWNICY MEDYCZNI ORAZ PODWYŻSZENIE NAJNIŻSZEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Z MAGISTREM BEZ SPECJALIZACJI

  od 07.2018 2019 2020 2021 2022 2023
koszty wszystkich podmiotów leczniczych (w mln zł)* 23,00 68,99 146,19 254,27 1062,30 1062,30

* po przyjeciu założeń opisanych w Ocenie Skutków Regulacji projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2793)

PODWYŻKI WYNAGRODZEŃ LEKARZY SPECJALISTÓW DO KWOTY 6750 ZŁ (DLA LEKARZ SPECJALISTÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI OKREŚLONE W NW USTAWIE)

  od 07.2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
NFZ (koszty podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych i zwiększonego dodatku za wysługę lat)  299,27 598,54 598,54 0 0 0 0 0 0 0 0
podmioty lecznicze (pozostałe koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń) 237,98 475,96 475,96 475,96 475,96 475,96 475,96 475,96 475,96 475,96 475,96

 

 

 Dodatek dla ratowników medycznych o 400 zł miesięcznie w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu w okresie 1.07.2017 r. – 31.12.2017 r. oraz 800 zł miesięcznie, wraz z pochodnymi, w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu w okresie 1.01.2018 r. – 31.12.2018 r

           
  2018 2019 2020 2021 2022
koszty NFZ w mln zł 58,6 0 0 0 0

Włączenie kwoty 1200 zł od dnia 1 lipca 2019 r. do wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarki i położnej w tym 1100 zł od 1 września 2018 r.

  od 09.2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
koszty budżetu państwa w mln zł 4 13 16 16 16 16 16 16 16 16 16
koszty NFZ w mln zł 270 1006 1202 1202 1202 1202 1202 1202 1202 1202 1202

WZROST WYNAGRODZEŃ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH O 1600 ZŁ (TZW. 4X400)

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
koszty budżetu państwa w mln zł 2,2 11,1 17,6 31,5 40,8 40,8 40,8 40,8 40,8 40,8 40,8
koszty NFZ w mln zł 74,9 619,3 976 2037 2744 2744 2744 2744 2744 2744 2744

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz