Wtorek w pigułce

23 Października 2018, 8:46 kalendarz

Dziś w Sejmie m.in parlamentarny zespół ds organizacji ochrony zdrowia ws. Krajowej Sieci Onkologicznej oraz Komisja Zdrowia ws. budżetu na 2019 r.

10:30 Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Ochrony Zdrowia (sala nr 307, bud. B)

Krajowa Sieć Onkologiczna: 1. Krajowa Sieć Onkologiczna - prezentacja projektu rozporządzenia w sprawie pilotażu. 2. Stanowisko grupy organizacji wspierających pacjentów onkologicznych. 3. Prezentacja dotychczasowych propozycji rozwiązań wypracowanych w toku posiedzeń Parlamentarnego Zespołu ds. Organizacji Ochrony Zdrowia, dotyczących organizacji opieki onkologicznej.

11:00 Komisja Zdrowia (sala im. Bronisława Geremka - nr 14, bud. G)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2919)
- uzasadnia Minister Zdrowia.

15:00 Komisja Zdrowia (sala im. Bronisława Geremka - nr 14, bud. G)

Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2019 (druk nr 2864 ) w zakresie:
1) części budżetowej 46 – Zdrowie:
a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
c) dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8;
2) części budżetowej 83 – Rezerwy celowe, w zakresie pozycji 43, 57 i 91;
3) części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działu 851 – Ochrona zdrowia:
a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, 
b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
c) dotacje celowe z zał. nr 8;
4) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami z zał. nr 7;
5) dotacji podmiotowych z zał. nr 9;
6) programów wieloletnich w układzie zadaniowym z zał. nr 10;
7) planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej z zał. nr 12 – Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie;
8) planu finansowego państwowego funduszu celowego z zał. nr 13 – Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych;
9) planu finansowego Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z zał. nr 14;
10) środków europejskich w zakresie zdrowia w zał. nr 4 i 15.
Referuje Minister Zdrowia.
Koreferat przedstawia poseł Gabriela Masłowska.
11) części budżetowej 66 – Rzecznik Praw Pacjenta:
a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6.
Referuje Rzecznik Praw Pacjenta.
Koreferat przedstawia poseł Gabriela Masłowska.
Zaopiniowanie projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 rok.

16:00 Komisja Polityki Społecznej i Rodziny; Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (sala konferencyjna im. Jacka Kuronia - bud. F)

Zaopiniowanie wniosku w sprawie powołania na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka (druk nr 2899).

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz