NIL o praktycznych aspektach cyfryzacji

23 Października 2018, 9:57 lekarz- komputer- laptop- internet- e-zdrowie

Naczelna izba Lekarska przygotowała kompendium dotyczące aspektów procesu cyfryzacji opieki zdrowotnej. Jest ono dedykowane w dużej mierze lekarzom prowadzącym praktyki lekarskie bądź podmioty lecznicze, dla których zakup indywidualnie zaprojektowanego systemu teleinformatycznego służącego do prowadzenia dokumentacji medycznej byłby decyzją nieracjonalną.

 

„Kompendium” zawiera także łącza do wcześniejszych opracowań na ten temat.

W stanowiskach Naczelnej Rady Lekarskiej oraz jej Prezydium podtrzymujemy postulat analizy terminów wdrażania kolejnych etapów projektu, nie z uwagi na nieprzygotowanie podmiotów wykonujących działalność leczniczą ale z powodu niedookreślenia wymogów stawianych systemom teleinformatycznym usługodawców i braku możliwości podjęcia przez ich kierowników racjonalnych decyzji inwestycyjnych w tym zakresie.

Kompendium NIL dostępne jest tutaj

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz