Zmiany w zespołach MZ ws. walki z korupcją i „Efektu Zdrowie"

23 Października 2018, 10:48 Ministerstwo Zdrowia

We wtorek (23.10) Ministerstwo Zdrowia opublikowało zmienione zarządzenia o Zespole do spraw przeciwdziałania oszustwom i korupcji w ochronie zdrowie oraz o Zespole Zadaniowym „Efekt Zdrowie".

Zmiany w Zespole ds. przeciwdziałania oszustwom i korupcji w ochronie zdrowia przewidują:

Przewodniczącym Zespołu będzieDyrektor Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg Ministerstwa Zdrowia; 
Zastępcą Przewodniczącego Zespołu – pracownik Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg Ministerstwa Zdrowia pełniący funkcję Koordynatora ds. realizacji Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020;”

Zespół będzie pełnić funkcję opiniodawczo-doradczą w związku z realizacją zadań nałożonych na Ministra Zdrowia Rządowym Programem Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020.”;

W skład Zespołu Zadaniowego "Efekt Zdrowie" wchodzą:

 • Przewodniczący Zespołu – Minister Zdrowia;
 • Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, nadzorujący wykonywanie zadań przez Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia;
 • Piotr Alicki,
 • Robert Trętowski,
 • Adam Marciniak,
 • Maciej Wyszoczarski,
 • Maciej Miłkowski,
 • Sławomir Gadomski,
 • Adam Niedzielski (dodany do składu)
 • Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia,
 • Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
 • Dyrektor Wydziału Taryfikacji w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
 • Michał Dzięgielewski,
 • Paweł Maryniak,
 • Tomasz Piechula,
 • Jakub Adamski,
 • Radosław Sierpiński,
 • Przemysław Humięcki,
 • Krzysztof Golubiewski,
 • Justyna Szulecka,
 • Krzysztof Napora,
 • Sylwia Tarasiuk-Wlazłowska,
 • trzech przedstawicieli Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia;
 • Sekretarz Zespołu – przedstawiciel Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia.”;
 

źródło: Dziennik MZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz