Europa traci zaufanie do szczepień? Polska liderem niekorzystnego trendu

24 Października 2018, 14:06 Szczepienia

Najnowsze dane wyraźnie wskazują, że system ochrony zdrowia w UE będzie musiał stawić czoła poważnemu kryzysowi zaufania do szczepień. Najnowszy raport przygotowany na zlecenie Komisji Europejskiej dowodzi, że siedem z dziesięciu krajów o najniższym poziomie zaufania do szczepień znajduje się na terenie Europy, a cztery z nich należą do Unii Europejskiej.

W ocenie Vytenis Andriukaitis, unijnego komisarza ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, obserwowany kryzys zaufania do profilaktyki chorób zakaźnych to m.in. efekt rosnącego wpływu różnych grup antyszczepionkowych, które rozpowszechniają za pośrednictwem Internetu informacje nie mające poparcia w danych naukowych.

Zdaniem autorów raportu “State of vaccine confidence in the EU 2018” - prof. Heidi Larson, dr Alexandre de Figueiredo, Emilie Karafillakis i Mahesh’a Rawal’a – problem z zaufaniem do profilaktyki chorób zakaźnych wynika także z braku koordynacji pomiędzy poszczególnymi krajami członkowskimi, a także znacznymi różnicami w przyjętych w poszczególnych państwach strategiach szczepień.

Kto poprawił zaufanie, a kto nie?

W raporcie badacze porównali wyniki z ankiet przeprowadzonych w tym roku (2018) z danymi jakie uzyskali trzy lata wcześniej. W przypadku państw takich jak Francja, Grecja, Włochy i Słowenia odnotowano, że odsetek osób mających zaufanie do szczepień wzrósł. Niestety wprost odwrotny trend zaobserwowano w Czechach, Szwecji, Finlandii oraz Polsce, gdzie odnotowany spadek zaufania do szczepień ochronnych był najwyższy.

Lekarze powinni świecić przykładem

Zdaniem autorów raportu analiza ankiet przeprowadzonych zarówno wśród pacjentów, jak i samych lekarzy wykazała istotną korelację pomiędzy zaufaniem do szczepień prezentowanym przez lekarzy i ogół społeczeństwa.

- W krajach, w których lekarze pierwszego kontaktu mają większe zaufanie do szczepionek i szczepień, większy odsetek społeczeństwa wypowiada się pozytywnie o immunizacji i wierzy w działanie szczepień ochronnych- czytamy w raporcie.  

Analiza wskazała, że europejscy lekarze rodzinni mają zdecydowanie większy poziom pewności związany ze szczepieniami niż ogół społeczeństwa. Natomiast ankieta przeprowadzona w niektórych państwach powinna dać wiele domyślenia lekarskim samorządom zawodowym. Przykładem są Czechy, gdzie zaledwie 71 proc. lekarzy rodzinnych uznało, że szczepienia MMR dla dzieci są ważne, a 63,6 proc. zapytanych uważało jednocześnie, że są one bezpieczne. W Polsce odsetek lekarzy, którzy uznali szczepienia MMR za ważne i bezpieczne wynosił odpowiednio 98 i 96 proc.

- Jako lekarz mogę uczciwie powiedzieć, że szczepienie jest naprawdę jednym z największych sukcesów zdrowia publicznego naszych czasów i najbardziej opłacalnym narzędziem znajdującym się w naszych rękach. Szczepienia są także formą solidarności, bowiem wielu zaszczepionych chroni tych nielicznych, którzy nie mogą zostać poddani szczepieniu - ocenił Vytenis Andriukaitis. Dodał również, że szczepienia przyczyniły się do całkowitej eradykacji lub znacznego spadku liczby chorób zakaźnych w UE.

AM

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz