Nowa Rzecznik Praw Dziecka - ma doświadczenie m.in. z PFRON

24 Października 2018, 11:40 dzieci

Posłowie przegłosowali wczoraj kandydaturę Agnieszki Dudzińskiej na nowego Rzecznika Praw Dziecka - tak zdecydowali posłowie we wtorkowym głosowaniu. Teraz uchwała trafi do Senatu. Poprzedni Rzecznik często zabierał głos w sprawie zdrowia. 

Głosowało 419 posłów. Większość bezwzględna wynosi 210. Za głosowało 232, przeciw – 184, wstrzymało się 3.

Agnieszka Dudzińska, absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest doktorem socjologii, od 2005 związana z Instytutem Studiów Politycznych PAN. W latach 2013-2014 pełniła funkcję zastępcy prezesa ds. programowych w PFRON.

Jak przekonywali politycy PiS zgłaszając jej kandydaturę, współpracowała z wieloma organizacjami pozarządowymi. Była m.in. przewodniczącą warszawskiej Komisji Dialogu Społecznego ds. Niepełnosprawności. Zainicjowała tworzenie mieszkań chronionych dla osób z niepełnosprawnościami w Warszawie.

W 2009 r. rozpoczęła realizację pozarządowego projektu „Wszystko jasne. Dostępność i jakość edukacji dla uczniów niepełnosprawnych” prowadzonego przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera NieGrzeczne Dzieci. W projekcie pełniła funkcję społecznego rzecznika uczniów niepełnosprawnych.

Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży praw dziecka, a w szczególności:
prawa do życia i ochrony zdrowia,
prawa do wychowania w rodzinie,
prawa do godziwych warunków socjalnych,
prawa do nauki.
Rzecznik podejmuje działania na rzecz zapewnienia dziecku pełnego i harmonijnego rozwoju, z poszanowaniem jego godności i podmiotowości (art. 3 ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka). Wypełnienie tych zadań wymaga ochrony dziecka przed wszelkimi przejawami przemocy, okrucieństwa, wyzysku, a także przed demoralizacją, zaniedbaniem i innymi formami niewłaściwego traktowania.

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz