Niektóre leki antybakteryjne zwiększają ryzyko wystąpienia tętniaka i rozwarstwienia aorty

25 Października 2018, 9:07 lekarz

Stosowanie fluorochinolonów podawanych ogólnoustrojową i drogą wziewną może zwiększać ryzyko wystąpienia tętniaka i rozwarstwienia aorty - informuje Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych.

W porozumieniu z Europejską Agencją Leków oraz URPL przekazują pacjentom i pracownikom medycznym informacje o ryzyku stosowania produktów leczniczych zawierających fluorohinolony. 

Badania epidemiologiczne pokazały około 2-krotny wzrost ryzyko wystąpienia tętniaka i rozwarstwienia aorty u osób stosujących fluorochinolony podawane ogólnoustrojowo w porównaniu z pacjentami niestosującymi żadnych antybiotyków lub stosującymi inne antybiotyki (amoksycylina) -szczególnie u osób starszych. U pacjentów narażonych na wystąpienie tętniaka i rozwarstwienie aorty, fluorochinolony należy stosować wyłącznie po dokładnej ocenie stosunku korzyści do ryzyka oraz po rozważeniu innych opcji terapeutycznych.

Tętniak i rozwarstwienie aorty występują rzadko - 3-30 przypadków na 100 tys. osób rocznie. Czynniki predysponujące do wystąpienia tętniaka i rozwarstwienia aorty:

  • dodatki wywiad rodzinny w kierunku tętniaka
  • wcześniejsze występowania tętniaka lub rozwarstwienia aorty, zespół Marfana, zespół elhersa-Danlosa typu naczyniowego, zapalenie tętnic Takayasu, olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic, chorobę Behceta, nadciśnienie tętnicze oraz miażdżycę 

Fluorochinolony to antybiotyki zatwierdzone w UE do stosowania w leczeniu kilku rodzajów zakażenia bakteryjnego, w tym zakażeń zagrażających życiu.

Antybiotyki zawierający fluorochinolony stosowane są m.in na:

• zakażenia dolnych dróg oddechowych wywołane przez bakterie Gram–ujemne (zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, zakażenia płucno-oskrzelowe w przebiegu mukowiscydozy lub rozstrzenie oskrzeli, zapalenie płuc)

• przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego

• zaostrzenie przewlekłego zapalenia zatok, szczególnie spowodowane przez bakterie Gram-ujemne

• zakażenia układu moczowego

• rzeżączkowe zapalenie cewki moczowej lub szyjki macicy

• zakażenia układu pokarmowego (np. biegunka podróżnych)

• złośliwe zapalenie ucha zewnętrznego

• zakażenia kości i stawów

• płucna postać wąglika (zapobieganie zakażeniom po kontakcie z bakteriami i ich leczenie);

U dzieci i młodzieży:

• zakażenia płucno-oskrzelowe w przebiegu mukowiscydozy wywołane przez P. aeruginosa

• powikłane zakażenia układu moczowego oraz odmiedniczkowe zapalenie nerek

• płucna postać wąglika (zapobieganie zakażeniom po kontakcie z bakteriami i leczenie)

źródło: URPL

JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz