MZ planuje kolejne spotkania z diagnostami

25 Października 2018, 16:30 geny diagnostyka badania

Po dezorganizacji pracy w laboratoriach w Poznaniu, Kolbuszowej, Mielcu spowodowanej absencją chorobową pracowników laboratoryjnych Minister Zdrowia zaprasza kolejne grupy zawodowe diagnostów do rozmów.

Obecnie liczba kadr w tych zawodach nie jest zadowalająca, a stan płac skłania adeptów akademii medycznych ku zmianie kierunku  ścieżki zawodowej. . Wszystko prowadzi do tego, że za kilka lat będziemy zmuszeni prowadzić plan odbudowy kadr diagnostów laboratoryjnych i analityków medycznych w takim samym zakresie jak trwa to obecnie w przypadku pielęgniarek i lekarzy - z tą różnicą, że te dwie grupy będą znacznie lepiej opłacane. 

Za sprawą ostatnich dezorganizacyjnych dla szpitali i laboratoriów sytuacji kadrowych, napędzanych m.in akcją #jesienwlaboratorium Ministerstwo wykazało wolę rozmów. Na 26 października zapowiedziano spotkanie ministra z Krajową Radą Diagnostów Laboratoryjnych. Dziś kolejne zaproszenie na spotkanie otrzymał Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych. Spotkanie zapowiedziano na 14 listopada. 

-Związki zawodowe aktywnie walczą o poprawę warunków pracy i płacy. Bardzo nas cieszy, że problemy naszego środowiska znalazły zainteresowanie u P. ministra Łukasza Szumowskiego - mówi dr Matylda Kłudkowska z Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych. Dodaje jednak, że ich entuzjazm pozostaje bez zmian, a zmienić go tylko mogą aktywne działania resortu. 

Czego żądają związki? 

  •  podwyższenia miesięcznego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w medycznych laboratoriachdiagnostycznych o kwotę 1500 złotych brutto z wyrównaniem od dnia 1 lipca 2018 roku,
  • odmrożenia kwoty bazowej wynoszącej obecnie 3900 zł, precyzowanej w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników medycznych,

  • przyznania pracownikom medycznych laboratoriów diagnostycznych dziesięciodniowego urlopu szkoleniowego celem umożliwienia podnoszenia kwalifikacji i aktualizowania wiedzy, niezbędnych dla utrzymania wysokiej jakościpracy.

Przewodnicząca ZZPMLD zapowiada też, że w środowisku trwają już pracę nad powstaniem nowej ustawy o diagnostyce laboratoryjnej, której temat będzie najprawdopodobniej podniesiony na najbliższym spotkaniu z ministrem. 

JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz