Jakie zmiany w lekach refundowanych od 1 listopada? Jest obwieszczenie

26 Października 2018, 22:08 leki

Jest już nowa lista leków refundowanych, która zacznie obowiązywać od 1 listopada. Zobacz m.in. jakie ceny leków rosną, a jakie spadają, jak zmienia się poziom dopłat pacjentów oraz do jakie nierefundowane wcześniej leków będą z dopłatą lub całkowitym finansowaniem z publicznych pieniędzy.

Ministerstwo Zdrowia opublikowało obwieszczenie z dnia 26 października 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 listopada 2018 r.

Kto wszedł, a kto wypadł z listy?

Na liście jest 110 nowych leków i wyrobów medycznych, ale zdecydowana większość to nie nowe cząsteczki, ale odpowiedniki już refundowanych leków. O nowych cząsteczkach pisaliśmy tutaj: M. Czech: Nowoczesne leki na szpiczaka i łuszczycę będą refundowane

Dla 33 leków i wyrobów nastąpiło skrócenia decyzji o objęciu refundacją i brak kontynuacji refundacji.

 

Zmiany cen zbytu

Obniżki urzędowych cen zbytu dotyczą 131 leków, a podwyżki sześciu leków (wynoszą one niespełna 1 zł do kilku złotych). 

Ile leków z obniżką poziomu dopłat pacjenta

Dla 197 leków spadnie poziom dopłat pacjentów (w projekcie było 194).

Ale dla 554 dopłaty wzrosną - wynika z przedstawionego zestawienia. 

Jak przy zmianie listy bywa, następują przetasowania cen związane m.in. z wchodzeniem na listy tańszych odpowiedników lub zejściem z ceny przez jednego lub kilku producentów, które wyznaczają poziom dopłaty do całej grupy leków.

Którzy pacjenci zostawią mniej pieniędzy w aptekach?

Z perspektywy pacjenta najbardziej "potanieje" Valhit (Valganciclovirum) - lek stosowany w zakażeniu wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom narządów miąższowych - profilaktyka po zakończeniu hospitalizacji związanej z transplantacją do 110 dni po przeszczepie. Cena 60 tabletek po 450 mg spadnie o 147,42 zł. 

O ponad 66 zł spadną dopłaty do Lyrica, kaps. twarde, 150 mg 56 kaps (leczenie dorosłych pacjentów z bólem neuropatycznym spowodowanym procesem nowotworowym). Przy mniejszych opakowaniach spadek dopłaty będzie niższy. 

Komu wzrosną dopłaty?

Większe dopłaty dotkną przede wszystkim dwóch grup pacjentów:

- osób zażywających lek Vimpat (terapia dodana u chorych powyżej 16 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej dwóch prób terapii dodanej), gdzie dopłata wzrośnie w zależności od opakowania od 26 zł do 473,45

- Valcyclox, tabletki powlekane, 450 mg - o blisko 80 zł oraz kilka innych leków stosowanych po przeszczepach z substancją czynną Valganciclovirum

- Rolpryna SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 8 mg - wzrost dopłaty o niecałe 25 zł przy 84 tabletkach. Lek stosowany w chorobie Parkinsona

 

 

Załącznik do obwieszczenia 1

 

Załącznik do obwieszczenia 2

 

Podstawa limitu - apteka

 

Zmiany cen detalicznych i dopłat pacjenta - tu jest lista leków, którym zmienią się ceny, z informacją, jak wpłynie to na wydatki pacjentów w aptece 

 

Zmiany urzędowych cen zbytu, nowe produkty- tu są m.in wymienione nazwy leków po raz pierwszy wchodzących do refundacji (np. w łuszczycy, szpiczaku)

 

Podstawy limitu programy lekowe i chemioterapia

 

Chemioterapia

 

Programy lekowe

 

Planowane zmiany opisywaliśmy wcześniej tutaj

 

AK

 

 
 

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz