Będą zmiany w badaniach medycyny pracy?

29 Października 2018, 13:46 pracownik

W Ministerstwie Zdrowia trwają wstępne prace analityczne dotyczące wdrożenia zmian w przepisach regulujących system opieki profilaktycznej nad pracownikami – wynika z odpowiedzi jakiej udzieliła na obywatelską petycję Justyna Mieszalska, dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego.

 

 Przedmiotem petycji, która do resortu zdrowia wpłynęła 21 października, była kwestia wydania nowego rozporządzenia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy. W opinii Sebastiana Adamowicza, który jest autorem omawianej petycji, akt obowiązujący od ponad 22 lat jest przestarzały – stąd też konieczność wydania jego nowelizacji.

W ocenie dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego – Justyny Mieszalskiej , obowiązujące regulacje wynikające m.in. z ustawy o służbie medycyny pracy, Kodeksu pracy a także wskazanego w petycji rozporządzenia, regulują wszystkie kwestie związane z przeprowadzaniem badań profilaktycznych pracowników. 

- Zapewnienie pracownikom badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych i kontrolnych – przyp. redakcji) ma istotne znaczenie w opiece zdrowotnej nad pracownikami, ponieważ ustalają one zdolność zdrowotną do wykonywania określonej pracy – przyznała dyrektor. Przyznała jednak, że resort zdrowia widzi potrzebę wprowadzenia zmian w aktualnym systemie opieki zdrowotnej nad pracownikami m.in. polegających na dostosowaniu przepisów regulacji do aktualnego stanu wiedzy i postępu technologicznego. 

- charakter badań profilaktycznych powinien być przede wszystkim ukierunkowany na aspekty zdrowia związane z pracą i prewencję wypadków przy pracy, jednocześnie jednak umożliwiać wczesne wykrywanie powszechnie występujących chorób cywilizacyjnych wpływających na aktywność zawodową. (…) w Ministerstwie zdrowia trwają obecnie wstępne prace analityczne dotyczące wprowadzenia zmian w regulacjach prawnych dotyczących systemu opieki profilaktycznej nad pracownikami- zapowiedziała Justyna Mieszalska. Jednocześnie zapewniła, że w momencie podjęcia prac legislacyjnych nad projektowanym rozporządzeniem – będzie ono poddane szerokim konsultacjom publicznym i opiniowaniu.

AM

Polecamy również:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz