Samorząd lekarski o projekcie dot. badań sportowców

29 Października 2018, 16:10 sport futbol medycyna sportowa rehabilitacja

Samorząd lekarski negatywnie zaopiniował projekt rozporządzenia dot. badań lekarskich i wydawania orzeczeń dla zawodników sportowych. Według prezydium NRL, zmniejszenie z 6 do 12 miesięcy częstotliwości badań nie pozwoli na rzetelne monitorowanie stanu zdrowia zawodników.

NRL opublikowało przyjęte stanowisko ws. projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń.

Jak wskazali lekarze, projekt rozporządzenia przewiduje zmniejszenie liczby obowiązkowych badań specjalistycznych i diagnostycznych, które będą przeprowadzane przy wydawaniu orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym. Projekt ogranicza również częstotliwość badań okresowych z dotychczasowych 6 miesięcy wprowadzając obowiązek ich ponawiania jedynie co 12 miesięcy.

- W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej projektowane rozwiązania nie zasługują na poparcie, ponieważ prowadzą do zmniejszenia bezpieczeństwa osób uprawiających sport - czytamy w stanowisku.

Według NRL, w załączonym uzasadnieniu oraz ocenie skutków regulacji brak jest dostatecznie przekonującego wyjaśnienia, jakie są powody wprowadzenia zmian. - Nieprzekonujące jest w szczególności stwierdzenie, że rozporządzenie doprowadzi do zwiększenia dostępności badań specjalistycznych dla osób uprawiających lub zamierzających uprawiać sport - czytamy.

Jak przekonuje samorząd lekarski, za utrzymaniem dotychczasowej częstotliwości badań okresowych co 6 miesięcy przemawia przede wszystkim konieczność rzetelnego monitorowania stanu zdrowia zawodników. W opinii NRL, wydłużenie okresu badań do 12 miesięcy jest szczególnie nieuzasadnione w przypadku sportów walki i płetwonurkowania oraz w przypadku uczniów szkół sportowych, gdzie wielokrotnie w ciągu pierwszych 6 miesięcy od badania lekarskiego pojawiają się wskazania (np. natury kardiologicznej czy ortopedycznej) przemawiające za odsunięciem od dalszego uprawiania wybranego sportu. 

- Przeprowadzając badania okresowe z odpowiednią częstotliwością można ograniczyć odsetek ciężkich kontuzji doznawanych na skutek przeciążenia sportowego - podkreśla Rada.

W ocenie Prezydium NRL, projekt rozporządzenia wprowadza także nieuzasadnione zmniejszenie liczby obowiązkowych badań diagnostycznych i specjalistycznych. Dotychczas obowiązujące rozporządzenie przewiduje konieczność przeprowadzenia co najmniej 11 badań w ramach badania wstępnego każdego zawodnika oraz dalszych 4 badań w zależności od uprawianej dyscypliny sportu, tymczasem przedstawiony do zaopiniowania projekt ograniczą tę liczbę obowiązkowych badań do 7.

- Z listy badań zostały usunięte badania istotne dla bezpieczeństwa osób uprawiających sport, takie jak obowiązkowa dla wszystkich zawodników konsultacja laryngologiczna i okulistyczna oraz konsultacja neurologiczna dla osób uprawiających sporty walki czy badanie spirometryczne i poważnych kontuzji - ocenia samorząd lekarski.

Źródło: NIL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz