Lekarze chcą być traktowani na równi z innymi przedsiębiorcami

29 Października 2018, 16:16 pieniądze

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po sobotnim zebraniu i zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących negatywnie ocenia zaproponowane zapisy projektu rozporządzenia ws.nakazu ewidencjonowania obrotów za pomocą kas fiskalnych niezależnie od wysokości osiąganych dochodów.

 

 Mianowicie zastrzeżenia budzi projektowany § 4 ust. 1 pkt 2 lit. f projektu rozporządzenia. Jak czytamy w opinii NRL "niezrozumiałe jest dlaczego w projekcie rozporządzenia zwalania się podatników, których roczne obroty nie przekraczają kwoty 20 000 złotych, a jednocześnie wyłącza się możliwość skorzystania z tego uprawnienia przez lekarzy i lekarzy dentystów świadczących usługi opieki zdrowotnej. W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej brak jest uzasadnienia dla wyłączenia usług świadczonych przez lekarzy i lekarzy dentystów z ogólnego prawa do zwolnienia, które obowiązuje pozostałych podatników, których roczny obrót nie przekracza kwoty 20 000 złotych".

Izba podkreśla, że zarówno lekarze jak i lekarze dentyści zobowiązani są ustawowo do prowadzenia dokumentacji medycznej. Oznacza to jednocześnie, że zarówno pacjent jak i samo świadczenie jest udokumentowane co stanowi gwarancję, że obroty z prowadzonej przez nich działalności będą ujęte w rozliczeniu podatkowym.

W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, zasadne jest odstąpienie od obowiązku rejestrowania, za pomocą kasy fiskalnej, obrotu osiąganego przez lekarzy i lekarzy dentystów z tytułu świadczenia usług w zakresie opieki medycznej, lub przywrócenie lekarzom i lekarzom dentystom zwolnienia z obowiązku posiadania kas rejestrujących w razie nieosiągnięcia określonej wysokości obrotów rocznych - czytamy.

Polecamy również:

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz