Lekarze o pracy 12 XI: to naruszenie zasady równego traktowania obywateli

30 Października 2018, 11:40 lekarz lekarka wizyta

Naczelna Rada Lekarska negatywnie odniosła się do ustawy o 12 listopada br., jako dniu wolnym od pracy, z wyłączeniem szpitali i placówek AOS, w zakresie, w jakim z naruszeniem zasady równego traktowania obywateli, nakłada na lekarzy i lekarzy dentystów obowiązek wykonywania pracy w dniu będącym świętem narodowym dla wszystkich innych grup zawodowych.

Prezydium NRL przyjęło stanowisko ws. projektu ustawy o Święcie Narodowym z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. 

- Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podziela zgłoszone przez Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu wątpliwości dotyczące zachowania zasady prawidłowej legislacji w pracach nad tą ustawą, w szczególności zasady bezpieczeństwa prawnego, lojalności państwa wobec obywateli, określoności prawa i zachowania właściwej vacatio legis - czytamy w stanowisku.

Jak podkreślił samorząd zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów, przyznane na mocy ustawy prawo do wypoczynku w dniu 12 listopada tego roku nie będzie przysługiwało znacznej grupie lekarzy, mianowicie lekarzom pracującym w szpitalach i ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, gdzie udziela się świadczeń zdrowotnych na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
   

- Samorząd lekarski przestrzega, że tego rodzaju ustawy prowadzą do nierównego (gorszego) traktowania lekarzy w stosunku do innych grup zawodowych, ponadto skutkują nierównym traktowaniem w obrębie samego środowiska lekarskiego. Ustawodawca zdaje się zapominać także o uregulowaniu w ustawie wszystkich konsekwencji jej wprowadzenia, w tym takich społecznie doniosłych skutków jak to, że lekarze, którzy 12 listopada będą w pracy, nie będą mieli zapewnionej opieki nad swoimi dziećmi, ponieważ żłobki, szkoły i przedszkola będą nieczynne - wskazali lekarze.

- Nie negując prawa pacjentów do skorzystania ze świadczeń zdrowotnych, na które oczekiwali w długich kolejkach, Naczelna Izba Lekarska uważa, że święta i dni ustawowo wolne od pracy muszą być uchwalane z dostatecznie dużym wyprzedzeniem, tak aby ich wprowadzenie nie musiało odbywać się z wyraźnym pokrzywdzeniem naszego środowiska. Należy podkreślić, że w dni świąteczne zachowana jest zawsze ciągłość świadczeń w ochronie zdrowia zarówno w placówkach ambulatoryjnych jak i w szpitalach, dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów - podkreśliła Rada.

Źródło: NIL

BPO

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz