Samorząd lekarski: jednolite teksty Zarządzeń Prezesa NFZ ułatwiłyby ich odczytanie

30 Października 2018, 11:46 prawo przepisy

Według samorządu lekarskiego, częste nowelizacje zarządzeń Prezesa NFZ powodują niepewność prawną i utrudniają ustalenie ich aktualnego brzmienia. Zaś publikowanie jednolitych tekstów po każdej zmianie ułatwiłoby ich odczytanie i poprawiło bezpieczeństwo prawne. W związku z tym Prezydium NRL zaapelowało do Prezesa Funduszu o publikowanie tekstów jednolitych Zarządzeń po każdej wprowadzonej do nich zmianie. 

- Zarządzenia Prezesa NFZ regulują bardzo szeroki zakres spraw z obszaru współpracy świadczeniodawców z Narodowym Funduszem Zdrowia. Z punktu widzenia świadczeniodawcy – strony umowy z NFZ, zarządzenia stanowią szczególnie istotną regulacje bowiem wskazują kluczowe kwestie dotyczące sposobu realizacji umowy oraz praw i obowiązków stron - podkreślił NRL.

- Zarządzenia Prezesa NFZ podlegają częstej nowelizacji. Wielokrotność wprowadzanych  do nich zmian powoduje wśród świadczeniodawców niepewność prawną i  utrudnia ustalenie ich aktualnego brzmienia. Wobec powyższego publikacja jednolitych tekstów zarządzeń ułatwiłaby ich odczytanie, a tym samym zapewniłaby wyższy poziom bezpieczeństwa prawnego - wskazują lekarze.

- Mając powyższe na uwadze oraz fakt, że NFZ dysponuje sięgającymi 80 mld zł środkami publicznymi, Prezydium NRL apeluje o udostępnianie ich tekstów jednolitych po każdej wprowadzonej nowelizacji - czytamy w apelu.

Źródło: NIL

BPO

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz