Rada Taryfikacji AOTMiT ws. taryf m.in. pakietów diagnostycznych onkologicznych

30 Października 2018, 13:53 rak nowotwór chemioterapia onkologia pacjent kroplówka szpital

Rada Taryfikacji AOTMiT wydała rekomendacje ws. taryf pakietów diagnostycznych onkologicznych, replantacji kończyny górnej oraz chemioterapii dootrzewnowej w hipertermii (HIPEC).

 

AOTMiT opublikował komunikat po posiedzeniu Rady Taryfikacji, która na ostatnim posiedzeniu wydała stanowiska ws. taryf dla świadczeń gwarantowanych w obszarze:

  • choroby nowotworowe, finansowane w zakresie leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej - pakiety diagnostyczne,
  • chemioterapia dootrzewnowa w hipertermii (HIPEC),
  • replantacja kończyny górnej.

Konieczna weryfikacja taryf po pilotażu

Ws. pakietów diagnostycznych onkologicznych Rada ds. Taryfikacji uznała za zasadne ustalenie taryf zgodnie z propozycją Prezesa przedstawioną w raporcie. Rada stwierdziła także, iż wskazana jest aktualizacja wysokości stosowanego mnożnika właściwego na moment implementacji przedmiotowej taryfy. 

- Biorąc pod uwagę postulaty środowiska realizującego przedmiotowe świadczenia, dotyczące braku pełnej sprawozdawczości realizowanych procedur w ramach realizowanych świadczeń, Rada stoi na stanowisku, że propozycje taryf przedstawione przez Prezesa Agencji, odzwierciedlają obecnie znane Agencji koszty realizacji świadczeń, jednakże przedmiotowe taryfy powinny być zweryfikowane po uzyskaniu kompletnych danych o realizowanych procedurach, m.in. w ramach projektu pt. „Program pilotażowy opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej” – uzasadniła Rada.

Rada uważa, że:

- Po uzyskaniu danych z pilotażu konieczna będzie weryfikacja taryfy;

- Należy określić wykaz wysokokosztowych procedur diagnostycznych finansowanych w produktach do podsumowania;

- Należy określić katalog procedur patomorfologicznych i dokonać ich wyceny;

Replantacja kończyny górnej – czy potrzebna jest sieć ośrodków?

Rada uznała za zasadne ustalenie taryfy dot. replantacji kończyny górnej zgodnie z propozycją Prezesa. Jak wskazała, uwagi ekspertów  i konsultacje z nimi potwierdziły zasadność proponowanego przez AOTMiT zwiększenia taryfy.

Ponadto Rada rekomenduje uruchomienie sieci ośrodków replantacyjnych, które będą pełnić wspólnie z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym dyżury zabezpieczające na terenie całego kraju ciągły dostęp dla wszystkich pacjentów, którzy bedą potrzebować pilnego wykonania tego typu zabiegu. Według Rady, możliwość wykonywania replantacji powinna być zastrzeżona dla wyspecjalizowanych ośrodków.

Chemioterapia dootrzewnowa w hipertermii – należy monitorować  wydatki

Rada przychyliła się też do propozycji Prezesa ws. projektu taryfy dla chemioterapii dootrzewnowej w hipertermii (HIPEC). Według Rady należy monitorować wydatki  ponoszone na ww. świadczenia w celu ewentualnego korygowania taryfy. Ponadto należy zdefiniować warunki dopuszczenia świadczeniodawców do realizacji i rozliczenia ww. świadczenia.

Źródło: AOTMiT

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz