GUS: 121 mld zł, czyli 6,52 proc. PKB na zdrowie w 2016 r.

30 Października 2018, 14:15 pieniądze

GUS opublikował dziś Narodowy Rachunek Zdrowia za 2016 r. A w nim szacunki, ile wydaliśmy na ochronę zdrowia z własnej kieszeni bezpośrednio, a ile ze środków publicznych. W sumie wydatki bieżące na ochronę zdrowia w 2016 r. wyniosły 121,1 mld zł i były wyższe niż w 2015 r. o około 6,6 mld zł. 

Nakłady bieżące na zdrowie (czyli m.in. z wyłączeniem inwestycji, badań i rozwoju oraz kształcenia kadr medycznych) stanowiły  w 2016 r. 6,52 proc. PKB. Rok wcześniej było to 6,36 proc.

Wzrost wydatków zaobserwowano zarówno w przypadku wydatków publicznych, jak i wydatków prywatnych.

Wydatki publiczne

Bieżące wydatki publiczne poniesione na zdrowie i ochronę zdrowia wyniosły w 2016 r. 84,6 mld zł i stanowiły 4,55 proc. PKB (4,46 proc. w 2015 r.).Z tego 59,8 proc. pochodziło z obowiązkowych ubezpieczeń zdrowotnych, a 10 proc. to wydatki samorządów terytorialnych i rządu (np. koszt utrzymania systemu ratownictwa). 

 Zobacz również: Prawie 95 mld zł: tyle wyniosą publiczne nakłady na zdrowie w 2018 r.

Wydatki prywatne

Bieżące wydatki prywatne wyniosły 36,5 mld zł i stanowiły 1,96% PKB (1,90 proc. w 2015 r.).

Biorąc pod uwagę wszystkie wydatki, prywatne stanowiły 30,2 proc.

Ile z własnej kieszeni?

Bezpośrednie wydatki gospodarstw domowych stanowiły 22,9 proc. wszystkich wydatków bieżących na ochronę zdrowia. To m.in. koszt komercyjnych wizyt u lekarzy, fizjoterapeutów, wykonanych odpłatnie badań, ale przede wszystkich zakupu leków i suplementów - na co wskazywały wcześniejsze badania GUS. 

Zobacz również: Ile wydaliśmy na zdrowie w 2016 r. 

Ile na leczenie, w tym szpitale?

Największy strumień wydatków bieżących na ochronę zdrowia (publicznych i prywatnych) dotyczył usług leczniczych - 57,3%, w tym głównie leczenia szpitalnego – 31,5% całości wydatków, oraz leczenia ambulatoryjnego – 22,3%.

Kolejne miejsce pod względem przypisanych wydatków zajmowały artykuły medyczne (m.in. leki) – 23,2%, oraz długoterminowa opieka zdrowotna – 5,8%.

Na co najmniej?

Najniżse wydatki poniesiono na usługi rehabilitacyjne - 3,4%, zarządzanie i administracja finansowania ochrony zdrowia – 2,0%, oraz na profilaktykę i zdrowie publiczne – 3,1% całości nakładów.

AK

Polecamy również:

Prezes NFZ: Czy możemy osiągnąć 6 proc PKB na zdrowie przed 2024r.?

Jak wypadł rynek aptek pod względem sprzedaży we wrześniu?

M.Czech: o nowelizacji ustawy refundacyjnej. Będzie więcej w budżecie na refundację leków?

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz