MZ: ze świadczeń w dentobusach skorzystało 12,4 tys. dzieci

02 Listopada 2018, 9:32 dentobus

Ze świadczeń stomatologicznych w dentobusach (według stanu na 21 sierpnia br.) skorzystało 12 435 dzieci, a wartość tych świadczeń wyniosła ponad 489 tys. zł – informuje wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski. Czy idea dentobusów sprawdziła się?

Wiceminister w odpowiedzi na interpelację posła Grzegorza Furgo w sprawie ograniczenia nakładów na leczenie stomatologiczne, podkreślił, że podziału środków na koszty świadczeń opieki zdrowotnej pomiędzy poszczególne rodzaje świadczeń opieki zdrowotnej dokonali dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Funduszu.

Niewykorzystane środki na leczenie stomatologiczne

- Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował również, że nie bez znaczenia przy ocenie przez dyrektorów OW NFZ poziomu nakładów na koszty świadczeń stomatologicznych należy uznać poziom niewykorzystanych środków na koszty leczenia stomatologicznego określonych w planach finansowych na kolejne lata, który w ostatnich latach wyniósł: - w 2013 r. – 14,9 mln zł, - w 2014 r. – 14,9 mln zł, - w 2015 r. – 18,8 mln zł, - w 2016 r. – 12,5 mln zł, - w 2017 r. – 46,9 mln zł – wskazał M. Miłkowski.

Z kolei plan na okres I-VIII 2018 r. w kwocie 1,249 mld zł został zrealizowany na poziomie 1,167 mld zł, tj. mniej o 81,8 mln zł, co stanowi realizację na poziomie 93,45 proc.

Wiceminister zapewnił, że nakłady na leczenie stomatologiczne systematycznie rosną i w ostatnich latach wynosiły: - w 2016 r. realizacja: 1,769 mld zł, - w 2017 r. realizacja: 1,776 mld zł, - w 2018 r. plan: 1,874 mld zł. Z kolei plan na 2019 r. przewiduje wydatki na stomatologię na poziomie 1,908 mld zł.

Co z dentobusami?

M. Miłkowski przypomniał, że 16 dentobusów zakupiono w 2017 r. w trybie przetargu nieograniczonego, a koszt zakupu wyniósł 23, 94 mln zł.

Kwoty umów zawartych przez oddziały wojewódzkie NFZ na świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży udzielane w dentobusie na 2018 r. wynoszą:

-       1) Kujawsko-Pomorski OW – 196,8 tys. zł;

-       2) Lubelski OW – 184,8 tys. zł;

-       3) Lubuski OW NFZ – 189,1 tys. zł;

-       4) Łódzki OW – 200,4 tys. zł;

-       5) Mazowiecki OW – 314,1 tys. zł;

-       6) Podkarpacki OW – 230 tys. zł;

-       7) Podlaski OW – 195 tys. zł;

-       8) Śląski OW – 196,7 tys. zł;

-       9) Warmińsko-Mazurski OW – 210,4 tys. zł;

-       10) Wielkopolski OW – 220,7 tys. zł;

-       11) Zachodniopomorski – 214,8 tys. zł.

W pozostałych oddziałach wojewódzkich NFZ (Dolnośląski, Małopolski, Pomorski, Opolski, Świętokrzyski) ponownie ogłoszono konkursy ofert na świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży udzielane w dentobusie.

- Odnosząc się do liczby i wartości udzielonych świadczeń w dentobusach w 2018 r, NFZ poinformował, że wg stanu na dzień 21 sierpnia 2018 r. ze świadczeń stomatologicznych skorzystało 12 435 pacjentów, a wartość sprawozdanych przez świadczeniodawców świadczeń stomatologicznych zrealizowanych w dentobusach wyniosła 489 266 zł – wskazał M. Miłkowski.

Źródło: sejm.gov.pl

BPO

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz