Zarządzenie NFZ ws. kosztów wzrostu wynagrodzeń lekarzy

31 Października 2018, 18:20 lekarze

W środę 31.10 opublikowano zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ws. warunków wypłaty należności i rozliczania środków finansowych przekazanych na pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzeń lekarzy należnych od 1 lipca br.

Opublikowane zarządzenie umożliwi aneksowanie umów o udzielanie świadczeń ze świadczeniodawcami w sposób umożliwiający przekazanie świadczeniodawcom środków w zakresie pozostałych składników wynagrodzenia oraz pochodnych od tych składników leżących po stronie pracodawcy (w wysokości 80%).

Narodowy Fundusz Zdrowia szacuje wzrost nakładów na świadczenia związanych z wprowadzeniem zarządzenia  na 237 mln zł w 2018 r. i 475,96 mln zł w 2019 r.

Kwota środków finansowych przeznaczonych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, przekazana zostanie w terminie 14 dni od dnia przekazania do oddziału Funduszu rachunków za te miesiące.

źródło i pełna treść zarządzenia: NFZ

JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz