MZ o warunkach wpisania na listę refundacyjną nowego leku na zapalenie stawów

02 Listopada 2018, 10:07 leki

Ministerstwo zdrowia prostuje medialne doniesienia ws. warunków wpisania na obowiązującą od 1 listopada listę refundacyjną nowego leku na zapalenie stawów. 

Ministerstwo opublikowało na swojej stronie internetowej wyjaśnienia do artykułu „Kolejna afera z lekiem”  (wydanie „Gazety Wyborczej” z 30 października 2018 r.).
 
Jak podkreśla MZ, artykuł zawiera nieprawdziwe informacje i sugestie dotyczące warunków wpisania leku zawierającego substancje czynną sekukinumab na listę refundacyjną obowiązująca od 1 listopada br.
 

- Nieprawdą jest sugestia, że na listę refundacyjną został wpisany nowy lek na zapalenie stawów „z ceną wyższą od wszystkich innych i na preferencyjnych warunkach”. Poza jawną ceną leku dostępną i widoczną na obwieszczeniu refundacyjnym, minister zdrowia, wydając decyzje refundacyjne, zawiera poufne instrumenty dzielenia ryzyka (RSS), które zobowiązują firmę do dostarczania leków w niższej cenie, niż ta, która wynikałaby z parasoli cenowych w Europie. Elementami takich umów są także inne ustalenia, które wpływają na obniżkę efektywnych kosztów leczenia poprzez dodatkowe bonifikaty dla szpitali. Szczegóły tych ustaleń i porozumień są poufne i nie mogą być udostępniane publicznie. Dodatkowo, w przypadku opisywanego leku  firma farmaceutyczna zgodziła się jednocześnie na obniżenie cen dla innych refundowanych produktów ze swojego portfolio - czytamy. 

Resort wyjaśnił, że lek sekukinumab w programie leczenia łuszczycy został objęty refundacją tylko w populacji z ciężką postacią tej choroby, gdyż w tym obszarze została wykazana wyższość wnioskowanej terapii. W zakresie pozostałych programów lekowych cena leku dla szpitali została skalkulowana w taki sposób, aby koszt terapii nie przekraczał kosztów terapii innymi lekami w zakresie wszystkich wskazań, o jakie wnioskował producent.

- Efektywna cena opisywanego leku znalazła się poniżej średniego kosztu terapii w każdym z programów, uwzględniając średnią ważoną zużycia dostępnych leków (procentową strukturę rynku). Jednocześnie, w celu zwiększania bezpieczeństwa finansowego wydania decyzji refundacyjnej, producent znacząco obniżył cenę innego leku, co otworzyło płatnikowi publicznemu  możliwość podejmowania nowych decyzji. Analiza całej oferty producenta wykazuje oszczędności dla płatnika publicznego - wskazuje MZ.

Ponadto MZ podkreśla, że treść programu lekowego przed jego publikacją została uzgodniona z konsultantem krajowym.

- Lekowe programy reumatologiczne podlegają dynamicznym zmianom, w miarę rozwoju sytuacji na rynku leków. Stanowiska i wnioski, które wpłynęły do resortu już po publikacji projektu obwieszczenia listopadowego, zostaną wzięte pod uwagę przy ewentualnych zmianach programu lekowego w najbliższym czasie. Nie jest to nowa sytuacji, gdyż już w  ubiegłym roku minister zdrowia we współpracy z Agencją i Towarzystwami modyfikował treść tych programów - wskazuje resort.

BPO

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz