MZ uderzy protonami w raka

06 Listopada 2018, 9:02 SZPITAL

Resort zdrowia zapowiada kolejnej rozszerzenie koszyka świadczeń gwarantowanych. Tym razem chodzi o wprowadzeni czterech nowych wskazań dla terapii protonowej. To jednak nie wszystko – w opublikowanym dziś wieczorem projekcie rozporządzenia koszykowego znalazły się również – profilaktyczna mastektomia oraz wszczepienie lub wymiana całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora.

 

Zgodnie z propozycją resortu protonoterapia finansowana ze środków publicznych mogłaby być stosowana w przypadku:

  • nowotworów wieku dziecięcego podstawy czaszki i okolicy okołordzeniowej: struniaku lub chrzęstniakomięsaku (ICD-10: C41); 
  • nowotworów wieku dorosłego o lokalizacji okołooponowej, podstawy czaszki i okolicy przykręgosłupowej: mięsakach tkanek miękkich i kości (ICD-10: C41 lub C49); 
  • raku gruczołowo-torbielowaty gruczołów ślinowych (ICD-10: C06) wymagającym radioterapii w okolicy podstawy czaszki (w przypadku stanu po leczeniu operacyjnym i brak możliwości leczenia operacyjnego guza pierwotnego lub wznowy); 
  • nawrotach miejscowych nowotworów obszaru głowy i szyi po radykalnej radioterapii wymagający ponownego napromieniania z intencją radykalną (ICD-10: C07, C08, C09, C10, C11). 

W projekcie nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego wprowadzono również zapisu umożliwiające pacjentom dostęp do profilaktycznej mastektomii u kobiet z wysokim lub z bardzo wysokim ryzykiem zachorowania na nowotwór złośliwy piersi, a także finansowanie procedur wszczepienia lub wymiany całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora. 

Nowe świadczenia w ramach ryczałtu

Ministerstwo wskazuje, że nowo kwalifikowane świadczenia gwarantowane w przeważającej części będą realizowane w szpitalach zakwalifikowanych do systemu podstawowego zabezpieczenia szpitalnego. 

- W związku z powyższym, oraz z nieumieszczeniem przedmiotowych świadczeń w wykazie ujętym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania (Dz. U. poz. 1225 oraz z 2018 r. poz. 1558), przedmiotowe świadczenia będą finansowane w ramach ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej – czytamy w oficjalnym dokumencie oceniającym skutki procedowanej regulacji.

Według wyliczeń resortu wpływ nowo kwalifikowanych świadczeń gwarantowanych z zakresu protonoterapii na plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia może wynieść 21,1 mln zł w pierwszym roku finansowania świadczeń, natomiast w kolejnych latach - 15,49 mln zł. Natomiast w przypadku profilaktycznej mastektomii jej koszt wyniesie (przy założeniu, że mutację BRCA1/BRCA2 rocznie wykrywać się będzie u 500 pacjentek) około 3 mln złotych rocznie.

 AM

Polecamy również:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz