Rząd zajmie się e-skierowaniami

06 Listopada 2018, 11:25 lekarz- komputer- laptop- internet- e-zdrowie

W czwartek – 8 listopada – Komitet Stały Rady Ministrów zajmie się projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej.

O dalszych pracach nad e-skierowaniem poinformował wiceminister zdrowia – Janusz Cieszyński. 

- Na czwartkowe posiedzenie Komitetu Stałego RM trafił projekt ustawy o e-skierowaniu, a w nim np. wsparcie dla farmaceutów, większa elastyczność w przepisach kolejkowych i przypomnienia o wizycie z centrali NFZ – napisał w serwisie Twitter.

Przypomnijmy, że projektowana regulacja ma umożliwić resortowi zdrowia wydanie rozporządzenia w sprawie rodzajów skierowań, które będą wystawiane w postaci elektronicznej. Jednocześnie nowe przepisy modyfikują ustawę o świadczeniach w zakresie posługiwania się przez pacjentów e-skierowaniem. Zgodnie z intencją legislatora pacjent otrzymując e-skierowanie będzie mógł udostępnić klucz dostępu lub kod dostępu wybranemu świadczeniodawcy dzięki czemu dokona on wpisu na listę oczekujących na udzielenie świadczenia.

Dodatkowo nowelizacja wprowadzi nowe rozwiązania tj. harmonogram przyjęć, w którym to rejestrowani będą wszyscy oczekujących na świadczenie pacjenci bez względu na powód oczekiwania (dotychczas świadczeniodawcy gromadzili bowiem dane wyłącznie o pacjentach pierwszorazowych). Jednocześnie procedowane regulacje nałożą na NFZ obowiązek przypominania pacjentom (ze stosowanym wyprzedzeniem) o terminie zbliżającej się wizyty.

 AM 

Polecamy również:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz