Oporność na leki odpowiada za 33 tys. zgonów rocznie w całej Europie

07 Listopada 2018, 12:12 leki świat

Zakażenia wywołane przez bakterie z rozwiniętą opornością na leki były odpowiedzialne za ponad 33,1 tys. zgonów w Unii Europejskiej i Europejskim Obszarze Gospodarczym w 2015 r. – wynika z danych European Center for Disease Control. 

 

Raport pokazuje, że straty związane z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR) są podobne do strat łącznie wywołanych przez- HIV, grypę i gruźlicę – czytamy w publikacji Lancet Infectious Diseases.  

W badaniu stwierdzono, że prawie dwie trzecie infekcji miało miejsce w szpitalach i innych placówkach opieki zdrowotnej. Obciążenie systemu ochrony zdrowia spowodowane przez bakterie oporne na antybiotyki jest "znaczne" i zwiększyło się od 2007 r. - opiniują naukowcy.

Największy wpływ na zdrowie AMR miało we Włoszech, Grecji, Rumunii, Portugalii i na Cyprze. 

Informacje na temat zapadalności na infekcje antybiotykoodporne były dotychczas wybiórcze. Najnowsze badanie jest na obecną chwilę najbardziej kompleksową próbą zobrazowania wpływu AMR na społeczeństwo.

 Naukowcy wzywają kraje UE do lepszej koordynacji narodowych planów działania w zakresie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe. Przekonują również, że szpitale powinny mieć jasno określone standardy postępowania.

Komisja Europejska przedstawiła plan rozwiązania problemu oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w czerwcu 2017 r.,  który w niewiążącej formie Parlament przyjął we wrześniu. PE wezwał wówczas do podjęcia dalszych działań w zakresie przeciwdziałaniu w AMR. 

- Przez rozległość i dotkliwość problemu, sytuacja nie może zostać opanowana bez wdrożenia bardziej scentralizowanego, globalnego podejścia oraz bez nacisków Parlament Europejskiego -  podkreślają naukowcy.

 JK

źródło: CNN

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz