Fizjoterapeuci: sejmowa komisja o zmianie przepisów dot. praktyki zawodowej

07 Listopada 2018, 15:35 fizjoterapeuta masażysta rehabilitacja dziecko

Sejmowa komisja zdrowia przyjęła w środę kilka poprawek o charakterze redakcyjnym do projektu nowelizacji ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw. Chodzi o możliwość wykonywania zawodu fizjoterapeuty w ramach indywidualnej i grupowej praktyki zawodowej. Obecnie nie ma takiej możliwości, a fizjoterapeuci udzielają świadczeń w ramach działalności gospodarczej zwykłej.

Przypomnijmy, że fizjoterapeuci dzięki ustawie z 2016 r. o zawodzie fizjoterapeuty zaczęli działać jako samodzielny zawód medyczny. Stali się grupą zawodową podlegającą ścisłym zasadom wykonywania zawodu, które są zbliżone do zawodów lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarek i położnych.

Jednak nie uwzględniono dla nich możliwości wykonywania zawodu w formie indywidualnej i grupowej praktyki zawodowej. Sytuacja jest niekorzystna dla fizjoterapeutów, których znaczna część udziela świadczeń zdrowotnych osobiście, często wyłącznie w miejscu wezwania albo w zakładzie leczniczym innego podmiotu leczniczego. 

MZ postanowiło to zmienić i przygotowało projekt zmiany ustawy wprowadzający możliwość wykonywania zawodu fizjoteapeuty w ramach indywidualnej oraz grupowej praktyki zawodowej.

Większość projektowanych przepisów ma wejść w życie z 1 kwietnia 2019 r. 

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz