Rada Przejrzystości m.in o leczeniu choroby Leśniewskiego-Crohna i raka płuca.

09 Listopada 2018, 9:28 AOTMiT

W zaplanowanym na wtorek posiedzeniu AOTMiT Rada Przejrzystości zajmie się oceną leków stosowanych m.in. w leczeniu choroby Leśniewskiego-Crohna oraz niedrobnokomórkowego raka płuca.

Posiedzenie Rady Przejrzystości 42/2018 w dniu 13.11.2018 r.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków:

  1. ZYKADIA (ceritinibum) w ramach programu lekowego: „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10: C34)”(I linia leczenia). 
  2. ZYKADIA (ceritinibum) w ramach programu lekowego: „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD 10 C34)” (II i III linia leczenia).
  3. NOQTURINA (desmopressinum) we wskazaniu: objawowe leczenie nokturii spowodowanej idiopatycznym nocnym wielomoczem u dorosłych.
  4. STELARA (ustekinumabum) w ramach programu lekowego: „Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna (chLC) (ICD-10 K50)”.

Przygotowanie stanowisk w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację sprowadzonych z zagranicy w ramach importu docelowego:

  1. produktu leczniczego SYPRINE (trientine) we wskazaniu: choroba Wilsona.
  2. środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego ALDIXYL we wskazaniu: adrenoleukodystrofia.

Przygotowanie opinii w sprawie propozycji treści programu lekowego (w dwóch wariantach – dla populacji do 18 r.ż. oraz w wersji bez ograniczeń wiekowych) dla leku SPINRAZA (nusinersen).

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz