Pacjenci chcą określenia, kto ponosi odpowiedzialność za kolejki do świadczeń

09 Listopada 2018, 13:49 szpital pacjenci pacjent kolejka wizyta lekarz

Pacjenci oczekują określenia, kto ponosi odpowiedzialność za wydłużające się kolejki do świadczeń i planu działań naprawczych. Chcą ponadto wskazania limitu czasu oczekiwania na świadczenia w systemie publicznym – przekonuje fundacja MY Pacjenci biorąc pod uwagę wyniki badania sondażowego w ramach projektu Razem dla Zdrowia.

Jak mówiła w piątek na konferencji prasowej prezes fundacji Ewa Borek, pomimo wyraźnego wzrostu nakładów na zdrowie w okresie ostatnich trzech lat kolejki do badań i wizyt lekarskich zamiast się skrócić, wydłużają się.

- Pacjenci oczekują określenia kto jest na poziomie kraju, województw i placówek odpowiedzialny za wydłużające się kolejki do świadczeń i czekają na przedstawienie planu działań naprawczych – wskazywała E. Borek. Jak dodała, pacjenci oczekują także określenia maksymalnego czasu oczekiwania na badania lub wizytę, jako gwarancji publicznego systemu ochrony zdrowia.

Fundacja na podstawie wyników ankiety wśród pacjentów przygotowała rekomendacje, jak skrócić kolejki do świadczeń zdrowotnych. E. Borek podkreśliła, że potrzebny jest szereg zmian w trzech zakresach takich jak: zwiększenie podaży świadczeń zdrowotnych, lepsze wykorzystanie istniejących zasobów poprzez wdrożenie narzędzi dobrego zarządzania, organizacji, koordynacji i finansowania świadczeń, a także zmniejszenie popytu na świadczenia zdrowotne.

Jako mechanizmy zwiększające podaż wskazano wzrost nakładów na świadczenia, zwiększenie liczby lekarzy i pielęgniarek, elastyczne kompetentne przystosowanego do lokalnych potrzeb zespoły wielodyscyplinarne jako podstawa opieki medycznej, regionalną i elastyczną politykę kadrową, w której normy zatrudnienia zastąpione są przez kontrolę wyników leczenia.

Włączenie nowych grup zawodowych

E. Borek mówiła o potrzebie określenia na nowo podziału zadań i obowiązków między zawodami medycznymi  w celu odciążenia lekarzy od zadań nie mających wpływu na wynik leczenia.  – Niezbędne jest włączenie w opiekę nad pacjentem w ramach POZ innych grup zawodowych jak np. dietetycy, farmaceuci, psychologowie, fizjoterapeuci, koordynatorzy czy edukatorzy zdrowotni – przekonywała E.Borek.

Według niej, korzyści dla systemu przyniosłoby również większe zaangażowanie administracyjnego personelu niemedycznego do realizacji zadań sprawozdawczo-administracyjnych, a także wykwalifikowanych opiekunów medycznych, którzy mogliby odciążyć pielęgniarki.

- Zadań biurokratycznych i sprawozdawczych będzie w systemie przybywać, ponieważ to publiczne pieniądze - zwrócił uwagę ekspert rynku ochrony zdrowia Marcin Kautsch. Również wskazywał, na potrzebę przekazywania zadań lekarzy i pielęgniarek pracownikom innych zwodów medycznych i jak mówił, system dojrzewa do przekazywania tych kompetencji. Według niego, należy racjonalnie korzystać z tego potencjału, który jest w systemie.

Nowy model POZ

- POZ powinien stanowić podstawę systemu opieki, która realizuje 80 proc. świadczeń, ale żeby tak się stało niezbędna jest m.in. większa autonomia w zakresie diagnostyki, a także większa współpraca z innymi specjalistami i włączenie do wsparcia nieobecnych dotychczas w POZ dietetyków, psychologów, fizjoterapeutów czy farmaceutów.

Kolejna postulowana zmiana to rozwój telemedycyny i wykorzystanie telewizyt, telekonsultacji, telekonsyliów, telemonitoringu.

Jako niezbędne rozwiązanie wskazywano również na system informacji i wsparcia pacjentów i obywateli w formie portalu oraz infolinii obsługiwanej przez przedstawicieli zawodów medycznych.

Razem dla Zdrowia to projekt oparty na partnerstwie Fundacji My Pacjenci, Naczelnej Izby Lekarskiej, Naczelnej Izby Aptekarskiej i Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, którego celem jest współpraca i dialog, służące doskonaleniu systemu ochrony zdrowia w Polsce, jak również wspólna edukacja pacjentów. Celem działań partnerów jest również odbudowanie zaufania pacjentów do systemu opieki zdrowotnej i zawodów medycznych.

BPO

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

Teresa Wtorek, 27 Listopada 2018, 20:13
Koleżanka ma wykupiony pakiet medyczny w LuxMed i nie musi czekać w kolejkach, żeby umówić sobie wizytę. Wystarczy, że wejdzie sobie na Portal Pacjenta i tam wygodnie z domu umawia i odwołuje sobie wizyty. Ostatnio nawet zamawiała sobie recepty on line. To bardzo wygodne i fajne.