NRL przeciwko zwalnianiu pacjentów z kosztów procesów cywilnych o błędy medyczne

09 Listopada 2018, 15:55 prawo przepisy

Prezydium NRL sprzeciwia się postulatowi Rzecznika Praw Pacjenta ws. zwalniania z kosztów procesu pacjentów przegrywających procesy cywilne z lekarzami lub podmiotami wykonującymi działalność leczniczą. Postulat został zawarty w wystąpieniu Rzecznika do prezesów sądów apelacyjnych i sądów okręgowych.

Według NRL, wystąpienie Rzecznika to próba stworzenia odrębnie traktowanej przez sądy kategorii sprawy cywilnej, jaką byłaby sprawa o tzw. błąd medyczny. - Samorząd lekarski sprzeciwiał się utworzeniu w ramach prokuratury specjalnych działów ds. błędów medycznych, ponieważ tworzenie odrębnego pionu prokuratorskiego stygmatyzuje lekarzy sugerując, że są grupą dopuszczającą się na tyle ciężkich przestępstw, że trzeba powoływać wyspecjalizowaną jednostkę do ich ścigania. Podobny sprzeciw dotyczy próby wydzielenia w ramach postępowania cywilnego spraw o błędy medyczne, w których pacjent miałby być traktowany przez sąd korzystniej niż strona pozwana (którą będzie lekarz lub podmiot leczniczy) - przekonują lekarze w przyjętym przez prezydium NRL stanowisko ws. wystąpienia Rzecznika Praw Pacjenta do prezesów Sądów Apelacyjnych i Okręgowych.

Ponadto Rada wskazuje, że wystąpienie Rzecznika prowadziłoby do tego, że pacjenci wnoszący powództwa o zadośćuczynienia i odszkodowania za tzw. błędy medyczne nie ponosiliby kosztów procesu, nawet w sytuacji gdy ich roszczenia okazały się całkowicie niezasadne.

- Na takie reguły ponoszenia kosztów procesu samorząd lekarski nie wyraża zgody. Zgodnie z ogólnymi zasadami obowiązującymi w postępowaniu cywilnym, koszty procesu ponosi strona przegrywająca proces. Ta reguła sprawia, że osoby wnoszące pozew muszą z dużą rozwagą ocenić, czy złożenie powództwa jest w danej sytuacji zasadne oraz – co szczególnie ważne - czy dochodzona pozwem kwota odpowiada rozmiarowi poniesionej szkody i krzywdy. Jeśli prognoza wnoszącego pozew się nie sprawdzi, to spoczywa na nim obowiązek pokrycia kosztów postępowania, które zostało wszczęte na jego wniosek - uzasadniają lekarze.

Skutek - więcej spraw, wyższe wysokości dochodzonych roszczeń?

W opinii samorządu lekarskiego, odstąpienie od tej reguły i wprowadzenie w jej miejsce zwolnienia pacjentów od konieczności ponoszenia kosztów przegranego procesu może doprowadzić do znacznego zwiększenia liczby składanych pozwów przeciwko lekarzom i zwiększenia wysokości dochodzonych roszczeń.

Jak podkreśla NRL, szczególnie niezasadne byłoby zwalnianie pacjenta od ponoszenia kosztów postępowania wywołanego wniesieniem przez niego niezasadnej apelacji.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej jest zdania, że powołany przez Rzecznika Praw Pacjenta art. 102 kodeksu postępowania cywilnego, pozwalający na odstąpienie od obciążania kosztami procesu strony przegrywającej, powinien być stosowany – tak jak wskazuje jego treść – tylko w szczególnie uzasadnionych wypadkach.

- Nie ma żadnego powodu, aby każdy proces cywilny wszczynany przez pacjenta przeciwko lekarzowi czy podmiotowi leczniczemu był uznawany za szczególnie uzasadniony przypadek pozwalający odstąpić od obciążania pacjenta kosztami przegranego procesu - uzasadniają lekarze.

Źródło: NIL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz