Rada Przejrzystości AOTMiT m.in. ws. rehabilitacji leczniczej

13 Listopada 2018, 14:18 AOTMiT

Na najbliższy poniedziałek (19. listopada) zaplanowano posiedzenie obrad Rady Przejrzystości AOTMiT, która zajmie się m.in. przygotowaniem stanowisk ws. leku stosowanego w leczeniu raka piersi oraz oceną koncepcji zmian organizacji i funkcjonowania rehabilitacji leczniczej w systemie ochrony zdrowia w Polsce.

 

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków:

  1. BETMIGA (mirabegronum) we wskazaniu: II linia farmakologicznego leczenia objawów zespołu pęcherza nadreaktywnego u dorosłych chorych uprzednio leczonych lekami antymuskarynowymi,
  2. KISQALI (ribociclibum) w ramach programu lekowego: „Leczenie zaawansowanego raka piersi rybocyklibem”,
  3. EZEHRON DUO (rosuvastatinum + ezetimibum) we wskazaniu: pierwotna hipercholesterolemia oraz zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym.


Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację sprowadzanego z zagranicy w ramach importu docelowego produktu leczniczego FERRIPOX (deferiprone) we wskazaniu: neurodegeneracja z odkładaniem żelaza w mózgu.

Przygotowanie opinii w sprawie oceny koncepcji zmian organizacji i funkcjonowania rehabilitacji leczniczej w systemie ochrony zdrowia w Polsce.

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny zasadności zmiany technologii medycznej: WYBRANE PROPOZYCJE ZMIAN W ZAKRESIE REHABILITACJI LECZNICZEJ DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI ŚWIADCZEŃ JAKO GWARANTOWANE.

Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności zakwalifikowania świadczenia jako świadczenia gwarantowanego: ANALIZA EKSPRESJI GENU LUB KILKU GENÓW (W TYM GENÓW FUZYJNYCH) PRZY UŻYCIU METODY – ILOŚCIOWA REAKCJA ŁAŃCUCHOWA POLIMERAZY W CZASIE RZECZYWISTYM.

Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia współfinasowanego przez UE w ramach EFS: „Pilotażowy program profilaktyki nowotworów wątroby poprzez wczesne wykrywanie przewlekłych zakażeń HCV i HBV u dorosłych mieszkańców Polski”.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz