Kary finansowe za niedopełnienie obowiązku szkolenia przez lekarzy?

14 Listopada 2018, 9:44 lekarz lekarze konsylium

Postulat wymierzania kary w wysokości minimum 5-krotności kwoty rocznej składki na samorząd zawodowy za niedopełnienie ustawowego obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów znalazł się w petycji, która trafiła do Ministerstwa Zdrowia. Co na to resort?

Wprowadzenia takich przepisów domaga się dla medyków stołeczna spółka „Technologie Innowacje Medycyna-Polska” reprezentowana przez Andrzeja Ludwickiego oraz Waldemara Trocia. Petycja w tej sprawie trafiła do resortu zdrowia.

W ocenie pomysłodawców obowiązujące teraz przepisy rozporządzenia w sprawie dopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego są martwe. Odpowiedzialność za ten stan rzecz, w ocenie przedstawiciele spółki, ponoszą zarówno lekarze, jak i władze samorządu, które w 2008 roku (kiedy upłynął pierwszy okres rozliczeniowy) zdecydowały o zaniechaniu egzekwowania od lekarzy obowiązku wynikających z przepisów prawa.

Kara finansowa ma zmobilizować lekarzy

- W świetle powyższego należy stwierdzić, że praworządność, która nie bierze pod uwagę odpowiedzialności za sprawiedliwość społeczną jest iluzją. Jedną z najbardziej gorszących sytuacji jest ta, gdy osoby zaufania publicznego, wykraczają ostentacyjnie przeciw sprawiedliwości zamykając oczy na prawa drugich, a nawet (…) uznających siebie za ludzi bez zarzutu- czytamy w petycji przesłanej przez spółkę „Technologie Innowacje Medycyna-Polska” do resortu zdrowia. Co więcej - zdaniem autorów petycji – rysujący się ewidentny brak symetrii i obowiązków na linii lekarz –pacjent sprawia, że medycyny „coraz zuchwalej formułują swoje oczekiwania pozapłacowe”.

Dlatego też wnioskodawcy wystąpili – działając w interesie własnym oraz publicznym – o podjęcie niezbędnych działań, które umożliwiłyby zmianę przepisów rozporządzenia w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. Chodzi do dodatnie do paragrafu 8 pkt. 3, w którym umieszczony zostałby obowiązek uiszczenia kary finansowej za niedopełnienie rzeczonego obowiązku. Jej wysokość w ocenie wnioskodawców powinna wynosić minimum 5-krotność kwoty rocznej składki członkowskiej obowiązującej w danym roku rozliczeniowy we właściwej lekarzowi Okręgowej Izbie Lekarskiej. 

Trwają prace w resorcie

Odpowiadając na złożoną w resorcie petycję wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko podkreśliła, że temat rozliczania lekarzy oraz lekarzy dentystów z kształcenia był wielokrotnie przedmiotem dyskusji ministerstwa ze środowiskiem lekarskim. Zaznaczyła również, że obecnie obowiązujące w Polsce standardy nie odbiegają od sytuacji, jaka ma miejsce w innych krajach a sam samorząd dotychczas starał się szukać rozwiązań nie o charakterze represyjnym, ale o charakterze zachęt do realizacji obowiązku.

- Niemniej jednak, ten temat jest obecnie przedmiotem obrad ministerialnego zespołu (…) do spraw opracowania propozycji nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, którego zadaniem jest przygotowanie rekomendacji zmian przepisów dotyczących organizacji i przebiegu kształcenia podyplomowego - wskazała wiceminister. Zapewniła jednocześnie, że zespół złożony z niezależnych ekspertów oraz przedstawicieli samorządu lekarskiego, zakończy prace na dniach (w połowie listopada), a przygotowane rekomendacje będą miały wpływ na szykowaną w resorcie zdrowia nowelizację ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Józefa Szczurek-Żelazko zaznaczyła również, że projektowane zmiany będą również przedmiotem konsultacji publicznych

AM

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

Hipokrates Środa, 14 Listopada 2018, 15:59
Czy lekarz, który nie dopełnia ustawowego obowiązku doskonalenia zawodowego wykazuje nienaganna postawę etyczną?