RODO: zdrowotny kodeks branżowy trafił już do zatwierdzenia przez urząd

14 Listopada 2018, 10:38 dane dokumenty lekarz analiza kardiolog serce

Kodeks postepowania w przedmiocie ochrony danych osobowych w sektorze medycznym trafił wczoraj do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kto przygotował branżowe wytyczne do stosowania RODO? Co dokładnie zawierają?

Polska Federacja Szpitali w imieniu własnym i 5 innych wiodących organizacji branżowych złożyła wczoraj do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wniosek o zatwierdzenie Kodeksu postepowania w przedmiocie ochrony danych osobowych w sektorze medycznym, o którym mowa w art. 40 RODO.

Kodeks zbudowany jest wokół poszczególnych procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych pacjentów, do których dochodzi w placówkach wykonujących działalność leczniczą oraz wyznacza minimalne wymogi z nimi związane. 

Przepisy RODO określają m.in. katalog celów uzasadniających przetwarzanie danych przez placówki bez konieczności uzyskania zgody pacjenta.

Długie konsultacje

Prace nad przygotowaniem projektowanego Kodeksu trwały prawie 1,5 roku - powstały 22 wersje dokumentu, a w jego konsultacjach uczestniczyły organizacje zrzeszające zdecydowaną większość branży medycznej w Polsce. W ramach szeroko zakrojonych konsultacji publicznych wpłynęło łącznie kilkaset uwag, wiele z nich od osób fizycznych i organizacji pacjenckich. Kodeks został ponadto poparty przez największe samorządy zawodowe w Polsce: NIL, NIPIP, KIF, a także przedstawicieli strony publicznej w tym CSIOZ oraz CMJ.

- Wypracowanie wspólnego stanowiska branży medycznej niezalenie od struktury właścicielskiej czy rodzaju udzielanych świadczeń jest wydarzeniem bez precedensu. Obecnie rozpoczyna się kolejny etap prac - komunikacja z przedstawicielami Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w celu sprawnego zatwierdzenia Kodeksu. Oczekuje tego zarówno branża medyczna, jak również Pacjenci  - komentuje mec. Piotr Najbuk, koordynator prac nad Kodeksem.

- Stworzenie Kodeksu to przykład świetnej współpracy między różnymi interesariuszami, w tym między stroną publiczną a prywatną, na rzecz ograniczenia ryzyk prawnych funkcjonowania świadczeniodawców oraz ochrony praw pacjentów. Mamy nadzieję, że praca nad Kodeksem będzie stanowić inspirację do wspólnego wypracowywania kolejnych rozwiązań regulacyjnych w sektorze ochrony zdrowia - dodaje Ligia Kornowska, dyrektor zarządzająca Polskiej Federacji Szpitali.

Wniosek złożony do PUODO oraz projekt Kodeksu znajdują się na stronie www.rodowzdrowiu.pl

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz