Zmiany personalne w Komisji Ekonomicznej MZ

14 Listopada 2018, 12:17 Ministerstwo Zdrowia

Kolejne zmiany personalne w zespole Ministerstwa Zdrowia. Kogo zabraknie, a kto doszedł do składu Komisji Ekonomicznej MZ?

W składzie Komisji Ekonomicznej nie ma już Jerzego Bójki, reprezentującego Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji Ministerstwa Zdrowia.

We wtorek (13. listopada) do Komisji Ekonomicznej powołano Joannę Kilkowską, z-ca dyrektora Departamentu Polityki Zdrowotnej MZ.

Skład Komisji (stan na 13.11.2018 r.)

 

Data powołania 

Jednostka

Zajmowane stanowisko

Pan Przemysław Bonek 

26.09.2018

Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Lekowej i Farmacji, Wydział Refundacyjny

Główny Specjalista

Pani Melania Brzozowska 

14.10.2011

Departament Gospodarki Lekami

Centrala NFZ

Główny specjalista

Koordynator ds. Refundacji

Pan Michał Czarnogórski 

13.10.2011

Wydział Oceny Dokumentacji Farmakologiczno-Toksykologicznej i Biorównoważności

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Naczelnik

Pani Katarzyna Garbacz

26.09.2018

Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Lekowej i Farmacji, Wydział Refundacyjny

Starszy Specjalista

Pani Elżbieta Jazgarska 

14.10.2011

Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji

Dyrektor

Pani Joanna Kilkowska 13.11.2018 Departament Polityki Zdrowotnej  Zastępca Dyrektora

Pani Grażyna Kozłowska-Plewa 

14.10.2011

——–

 —-

Pani Monika Kruszczyńska

26.09.2018

Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Lekowej i Farmacji, Wydział Refundacyjny

Starszy Specjalista

Pani Iga Lipska 8.02.2018 Narodowy Fundusz Zdrowia Główny Specjalista

Pan Mirosław Markowski 

13.10.2011

Wydział Gospodarki Lekami w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim NFZ

Naczelnik

Pan Sebastian Migdalski 

16.02.2012

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Wiceprezes do spraw Wyrobów Medycznych, sekretarz Komisji Ekonomicznej

Pan Jan Staniłko 

1.08.2017

Departament Innowacji

Ministerstwo Rozwoju

Zastępca Dyrektora

Pan Hubert Szalak 

13.10.2011

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ

Główny Specjalista Wydziału Gospodarki Lekami 

Pan Prof. Mirosław I. Szeligowski 

13.10.2011

Dział Farmacji i Apteki Szpitalnej

Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

Kierownik

Pan Krzysztof Urban 

26.04.2012

Dział Prawny Wydział Organizacyjno-Prawny w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim NFZ

p.o. Kierownika

Pani Kinga Warcholińska

26.09.2018

Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Lekowej i Farmacji, Wydział Refundacyjny

Radca Ministra

JK

źródło: MZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz