NSZZ "Solidarność" ws. sytuacji w polskiej służbie zdrowia

15 Listopada 2018, 9:15 pismo dokument podpis
15 Listopada 2018, 9:15

-System ochrony zdrowia przyjazdy pracownikom i pacjentom musi mieć charakter komplementarny - wynika z oceny Prezydium Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność". Związek wyraża gotowość do współpracy w naprawieniu polskiej opieki zdrowotnej i opiniuje obecną sytuację w zakresie dysproporcji płacowych, dostępu do świadczeń dla seniorów i osób nieuleczalnie chorych oraz opowiada się w kwestii kształcenia zawodowego pracowników placówek medycznych.

 

NSZZ Solidarność oczekuje realnej poprawy dostępności świadczeń medycznych dla pacjentów. Związek wyraża również "stanowczy protest wobec dysproporcji płacowych pomiędzy grupami zawodowymi". 

-KZD wzywa zarządzających polską służbą zdrowia do równego traktowania wszystkich pracowników zatrudnionych w podmiotach działalności leczniczej i szanowania zasad rzetelnego dialogu- czytamy w stanowisku NSZZ "Solidarność" - W celu poprawienia bezpieczeństwa w opiece nad chorymi niezbędne jest radykalne zwiększenie liczby zatrudnionych pracowników. Za absolutnie konieczne uznajemy zwiększenie nakładów na ustawiczne kształcenie i podnoszenie kwalifikacjy kadry medycznej każdego szczebla - zwraca uwagę NSZZ.

 Zobacz również: NSZZ skarży polski rząd przed MOP. Chodzi o podwyżki pielęgniarek

W ocenie Prezydium KZD uznaje się za niezbędne "utrzymanie spójnej, skkutecznej i efektywnie zarządzanej Państwowej Inspekcji Sanitarnej". Badania wody, żywność i problem dopalaczy to kluczowe elementy konieczne do zabezpieczenia Polski przed ryzykami wystąpienia epidemii czy nawet stanem zagrożenia bioterroryzmem.

Świadczenia skierowane do seniorów i nieuleczalnie chorych

Za niezbędne NSZZ Solidarność uznaje zwiększenie finansowanie świadczeń z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego. -Wydłużenie życia i kryzys rodziny wielkopokoleniowej nakładają na rządzących obowiązek zapewnienie właściwie zorganizowanej pomocy społecznej i opieki długoterminowej - czytamy.

"Solidarność" domaga się stworzenia spójnego systemu pomocy ludziom starszym, samotnym, szczególnie pozostającym bez środków finansowych pozwalających na "godne życie". Przede wszystkim konieczne jest zapewnienie kadr medycznych i około medycznych do zapewnienia opieki długoterminowej dla seniorów i osób nieuleczalnie chorych. Do tego szczególnie konieczna będzie uatrakcyjnienie finansowe zawodów opiekuna i asystenta społecznego, a także regulacja statusu zawodów w systemie ochrony zdrowia.

JK

źródło: KZD NSZZ "Solidarność"

Polecamy także: 

MZ zniesie obowiązek potwierdzania po 18 miesiącach skierowań do sanatorium?

Spotkanie z diagnostami bez konkretnych deklaracji?

Ministerstwo zamówi szpitalom m.in. biletomaty do kolejek w SOR

 

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

Fizjo Czwartek, 15 Listopada 2018, 19:37
Jeśli fizjoterapeuci mają się kształcić za te 1500zł na etacie, to naprawdę wyczuwam ogromny optymizm.