WHO: standardy leczenia chorób somatycznych u osób z zaburzeniami psychicznymi

15 Listopada 2018, 10:29 lekarz lekarze szpital

Osoby z ciężkimi zaburzeniami psychicznymi - takimi jak umiarkowana do ciężkiej depresja, choroba afektywna dwubiegunowa, schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne - zwykle mają oczekiwaną długość życia, która jest od dziesięciu do dwudziestu lat krótsza niż średnia populacji. WHO chce temu przeciwdziałać.

Większość z tych przedwczesnych zgonów w tej grupie chorych jest spowodowana chorobami somatycznymi. Osoby niepełnosprawne umysłowo i chore psychicznie mają zazwyczaj mniejszy dostęp do badań przesiewowych, diagnostyki i terapii, aby przeciwdziałać tej nierówności, WHO opublikowała wytyczne dotyczące leczenia chorób somatycznych osób dorosłych z ciężkimi zaburzeniami psychicznymi. Nowe wytyczne zawierają zalecenia dotyczące leczenia osób z ciężką chorobą psychiczną, u których występują choroby układu krążenia, cukrzycy, HIV/AIDS, gruźlica i wirusowe zapalenie wątroby typu B i C, uzależnienia od tytoniu, alkoholu i otyłość.

WHO prosi o ocenę przydatności wytycznych

Wytyczne są skierowane przede wszystkim do pracowników służby zdrowia świadczących usługi dla osób z poważnymi zaburzeniami psychicznymi na wszystkich poziomach - placówkach podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznych placówkach i szpitalach.

- Zalecenia mogą być przydatne również dla decydentów politycznych i menadżerów programów zdrowia psychicznego oraz osób z poważnymi zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin - przekonuje WHO.

Światowa Organizacja Zdrowia chce otrzymywać informacje zwrotne od resortów zdrowia, aby ocenić przydatność wytycznych oraz określić obszary, w których konieczna jest poprawa. 

Źródło: Ärzteblatt, WHO

Magdalena Mroczek

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz