Radziwiłł w Senacie bardziej szczegółowo o swoich planach

09 Grudnia 2015, 14:42 senat

Dziś w senacie odbyło się posiedzenie komisji zdrowia, podczas którego minister zdrowia Konstanty Radziwiłł przedstawił plany działań resortu. Minister powtórzył  priorytety i główne cele, które prezentował tydzień temu na posiedzeniu sejmowej komisji zdrowia, ale uzupełnił je o kilka nowych szczegółów.

W Sejmie jest już projekt ustawy w sprawie przesunięcia kontraktowania, jeszcze w tym tygodniu na kolegium ministerstwa ma być przyjęty projekt ustawy dot. leków dla seniorów, a już w przyszłym tygodniu kierownictwo resortu zajmie się projektem nowelizacji ustawy o działalności leczniczej w spr. odwrócenia komercjalizacji. Dziś dowiedzieliśmy się nawet jak, być może, zostanie nazwana instytucja, która zastąpi NFZ - Centrum Finansowania Opieki Zdrowotnej. Na pewno pierwsze projekty ustaw dotyczące likwidacji NFZ i zmiany sposobu finansowania systemu powstaną nie wcześniej niż w połowie 2016 roku. Nową informacją jest zapowiedź prac nad ustawą o POZ.

Minister poinformował senatorów, że w przyszłym tygodniu kolegium resortu zajmie się projektem nowelizacji ustawy o działalności leczniczej - Ma to zatrzymać przymus komercjalizacji, kiedy placówka boryka się z problemami finansowymi. Problem ten dotyczy głównie szpitali powiatowych. Mamy w Polsce ponad 180 przypadków, gdzie już do tego doszło. Przepis będzie zakazywał większościowej sprzedaży akcji – podkreślił Radziwiłł. I dodał, że ostoją systemu mają być placówki o publicznym charakterze.

Pierwszego projektu ustawy dot. finansowania budżetowego oraz związanej z tym likwidacji Narodowego Funduszu Zdrowia można spodziewać się nie szybciej niż w połowie przyszłego roku. Zanim powstaną konkretne projekty ustaw wcześniej odbędą się ustalenia eksperckie i konsultacje ze środowiskiem. Minister zapowiedział też odejście od systemu eWUŚ – Chcemy zrealizować konstytucyjne zapewnienie państwa, by każdy obywatel miał zapewniony dostęp do leczenia.Wstępny projekt polega na tym, by zebrać pewne moduły i pakiety z systemu zdrowia, które nadają się do tego lepiej niż inne. Teraz myślimy o opiece psychiatrycznej. I to takiej całościowej. Jest to spowodowane tym, że osoby cierpiące na chorobę psychiczną to osoby niezaradne, które często nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego. Mamy obowiązek im pomóc – zapowiedział Radziwiłł.

Ministerstwo przygotowuje się do opracowania ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej. – To będzie osobna ustawa. Już  w tej chwili zacząłem zbierać ekspertów. Jest duży entuzjazm w tej sprawie. Chciałbym, aby podstawowa opieka zdrowotna rzeczywiście była ważnym elementem. Wydaje się, że w ciągu ostatnich 20 lat gdzieś się w tym zagubiliśmy - powiedział Radziwiłł. Zaznaczył, że planuje powrót do stworzenia systemu lekarza rodzinnego jako koordynatora zespołu. - Chcielibyśmy wrócić do tej idei. Chodzi o umiejętną współpracę z pielęgniarką, psychologiem, pracownikiem socjalnym, a także terapeutą czy trenerem, który pomaga przewlekle chorym pacjentom. Za stosunkowo nieduże pieniądze będzie można uzyskać lepszy efekt zdrowotny. Pacjenci powinni być zachęceni do korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej, ponieważ wiele osób przewlekle chorych mogłoby nie być pod stałą opieką specjalistów, tylko właśnie pracowników podstawowej opieki zdrowotnej.

Minister powtórzył też szczegóły dotyczące bezpłatnych leków dla osób powyżej 75. roku życia - Nie będzie tak, że wszyscy dostaną wszystko. I już pojawiają się głosy niezadowolenia z tego powodu, jednak dla nas najważniejsza jest odpowiedzialność w podejmowanych działaniach. Będziemy na bieżąco regulować zakres tego, co będzie refundowane. Na razie, co dwa miesiące, będą wydawane obwieszczenia z aktualizowanymi listami leków. Na początek będą to leki  przypisane do starości, ale będą też leki stosowane w chorobach przewlekłych – mówił minister zdrowia.Projektem ustawy dziś ma się zająć kolegium ministerstwa, jeśli projekt zostanie przyjęty zgodnie z zapowiedzią w przyszłym tygodniu trafi do konsultacji zewnętrznych.

Minister zaznaczył również, że chciałby dokonać zmiany samego funkcjonowania ministerstwa zdrowia, jeśli chodzi o podejście do legislacji. - Po pierwsze mam tu na myśli dialog. To podstawa odpowiedniego funkcjonowania. A drugą ważną kwestią jest to, by podjęte decyzje nie wchodziły w życie natychmiast. Data powinna być taka, by każdy zdążył się na to przygotować i pomyśleć, czy rzeczywiście wszystko zostało wzięte pod uwagę i poprawnie załatwione.

Na posiedzeniu obecni byli także wiceministrowie resortu zdrowia: Piotr Gryza, Piotr Warczyński oraz Katarzyna Głowala.

AP

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz