UK: czy będą kary za nieopublikowanie wyników badań klinicznych?

15 Listopada 2018, 14:18 krew krwiodawstwo badania hemofilia

Rząd i organizacje zrzeszające pacjentów wyrazili zaniepokojenie faktem, że wyniki prawie połowy badań klinicznych w Wielkiej Brytanii nie są publikowane „stanowiąc zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i stanowiąc marnotrawstwo naukowe".

Komitet Naukowo-Techniczny twierdzi, że zachodzi podejrzenie o selektywne nieopublikowanie lub stronniczość publikacji wyników co zniekształca publikowaną bazę dowodową i stanowi zagrożenie dla rzetelności badań. Wezwano rząd do utworzenia krajowego monitoringu i nakładania sankcji na firmy i instytucje, które nie opublikowały wyników badań naukowych.

Dochodzenie w sprawie rzetelności badań w Wielkiej Brytanii doprowadziło Komitet do wniosku, że Urząd ds. Badań Naukowych w Służbie Zdrowia (HRA) nie podjął wystarczającej ilości działań, aby poprawić wskaźniki raportowania. „Zdumiewająca liczba informacji z badań klinicznych nie jest ogłaszana" - powiedział przewodniczący komisji badającej sprawę. „HRA musi zapewnić egzekwowanie obecnych przepisów i nałożyć surowe sankcje na tych, którzy wydają się uważać za dopuszczalne jest ignorowanie cennych badań. Wiele z tych badań finansowanych jest z pieniędzy publicznych, a podatnik ma prawo oczekiwać, że ci, którzy korzystają z funduszy publicznych, będą przestrzegać zasad i opublikują wyniki badań w całości".

Nie raportują uniwersytety i NHS

Strona internetowa śledząca wyniki badań klinicznych pokazuje, że większość firm farmaceutycznych ma dobre wskaźniki raportowania w "rozsądnym czasie", ale dużo gorzej wygląda to w przypadku uniwersytetów i innych wykonawców.

Public Health England ma trzy zaległe, nieopublikowane badania z 2010-2016 dotyczące szczepień przeciwko zapaleniu opon mózgowych, podczas gdy wiele NHS Trusts ma dużą liczbę nieopublikowanych badań klinicznych. Zgodnie z witryną: Uniwersytet w Manchesterze ma 13 zaległych badań, a szpitale Newcastle upon Tyne oraz Hull i East Yorkshire NHS Trust mają 11 zaległych badań. Kilka lat temu rząd w Anglii wydał 600 mln funtów na Tamiflu, ponieważ wyniki 8 badań klinicznych nie zostały opublikowane.

Według Komitetu, HRA powinna otrzymać finansowanie rządowe w celu ustanowienia krajowego programu kontroli przejrzystości badań klinicznych, w tym sporządzenia jednej oficjalnej listy, które wyniki zostały opublikowane, a które nie. Urząd ds. Ocen Substancji i Produktów Leczniczych powinien również wprowadzić system sankcji mających na celu poprawę przejrzystości, a rząd „powinien planować przyznanie urzędowi regulacji ustawowej uprawnień do nakładania grzywny".

Źródło: pharmatimes

Magdalena Mroczek

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz